7 Haziran 2014 Cumartesi

DSpace Handle (Kulp) Sunucu sitebndl.zip Dosyası İçin Cevaplanması Gereken Sorular

DSpace'de Handle Sunucu kurulumu için

sudo /dspace/bin/dspace make-handle-config /dspace/handle-server

komutu verilince cevaplanması gereken sorular vardır. Bu soruların  orijinalleri ve çevirisi aşağıda verilmiştir.

To configure your new Handle server, please answer the questions which follow; default answers, shown in
[square brackets] when available, can be chosen by pressing Enter.
Yeni handle sunucunuzu düzenlemek için lütfen aşağıda verilen soruları cevaplayınız; [köşeli parantez] içinde belirtilen varsayılan cevapları Enter tuşuna basarak seçebilirsiniz.

Will this be a regular or caching Handle server?
Bu, düzenli mi yoksa önbellek handle sunucusu mu olacak?

  1 - Regular Handle Server (recommended)
  1 - Düzenli Handle Sunucusu (önerilen)
  2 - Caching Handle Server
  2 - Önbellek Handle Sunucusu

Please choose 1 or 2 and press Enter [1]:
Lütfen 1 veya 2'yi seçin ve Enter tuşuna basınız [1]:

Will this be a "primary" server (ie, not a mirror of another server)?(y/n) [y]:
Bu bir "temel" sunucu mu olacak (ör. başka bir sunucunun kopyası (mirror) olmayan)?(y/n) [y]:

Through what IP address will this server be accessible? [212.174.144.130]: 212.174.144.136
Hangi IP adresi yoluyla bu sunucuya ulaşılabilecek? [212.174.144.130]: 212.174.144.136
Uyarı: Eğer sunucunuzun iç IP adresi var ise burada varsayılan olarak iç IP adresinin gösterir. Bunun yerine dış IP adresini kullanınız!

Enter the (TCP/UDP) port number this server will listen to [2641]:
Bu sunucunun dinleyeceği [2641] port numarasını (TCP/UDP) giriniz:

What port number will the HTTP interface be listening to? [8000]:
HTTP arayüzü hangi port numarasını dinliyor olacak? [8000]:

Would you like to log all accesses to this server?(y/n) [n]:
Bu sunucuya yapılan tüm girişlerin kaydının tutulmasını ister misiniz?(y/n) [n]:

Each handle site has a version/serial number assigned to it.  This is so that a client can tell if a particular site's configuration has changed since the last time it accessed a server in the site.  Every time you modify a site (by changing an IP address, port, or adding a server, etc), you should increment the version/serial number for that site.
Her handle sitesine atanmış bir sürüm/seri numarası vardır. Bu yolla bir müşteri site dahilindeki bir sunucuya son yaptığı girişten bu yana bir değişiklik olmuşsa söyleyebilir. Site her düzenlendiğinde (IP adresini veya port numarasını değiştirerek, sunucu ekleyerek vs.) sitenin sürüm/seri numarasını artırmak gerekir.

Enter the version/serial number of this site [1]:
Bu sitenin sürüm/seri numarasını giriniz [1]:

Please enter a short description of this server/site: DSpace@Dogus : Dogus University Institutional Repository
Lütfen bu sunucu/sitenin kısa bir açıklamasını giriniz: DSpace@Dogus: Dogus University Institutional Repository

Please enter the name of your organization: Dogus University
Lütfen organizasyonunuzun adını giriniz: Dogus University

Please enter the name of a contact person for Dogus University (optional) [(none)]: Sonmez CELIK
Lütfen Doğuş Üniversitesi için iletişim kurulacak kişinin adını giriniz (isteğe bağlı) [(hiç biri)]: Sonmez CELIK

Please enter the telephone number of Sonmez CELIK or of Dogus University (optional) [(none)]: 902164447997
Lütfen Sönmez ÇELİK'in ya da Doğuş Üniversitesi'nin telfon numarasını giriniz (isteğe bağlı) [(hiç biri)]: 902164447997

Please enter the email address of Sonmez CELIK or of Dogus University: openaccess@dogus..edu.tr
Lütfen Sönmez ÇELİK veya Doğuş Üniversitesi'nin email adresini giriniz: openaccess@dogus.edu.tr

The Handle System can communicate via UDP and/or TCP sockets. Since UDP messages are blocked by many network firewalls, you may want to disable UDP services if you are behind such a firewall.
Handle Sistemi UDP ve/veya TCP soketleri aracılığıyla iletişim kurabilir. UDP mesajları pek çok güvenlik duvarları tarafından engellendiğinden (eğer böyle bir güvenlik duvarı arakasındaysanız) UDP servislerini kapatmak isteyebilirsinz.

Would you like to disable UDP services?(y/n) [n]:
UDP servislerini engellemek ister misiniz?(y/n) [n]:

Generating keys for: Server Certification
Sunucu Sertifikasyonu için anahtarlar oluşturma

The private key that is about to be generated should be stored in an encrypted form on your computer. Encryption of the private key requires that you choose a secret passphrase that will need to be entered whenever the server is started.
Note: Your private key may be stored unencrypted if you so choose. Please take all precautions to make sure that only authorized users can read your private key.
Yaratılmak üzere olan özel anahtar bilgisayarınızda şifrelenmiş bir şekilde depolanmalıdır. Özel anahtarın şifrelemesi sunucu her başlatıldığında sizden gizli bir parola girmenizi isteyecek.
Not: Eğer isterseniz özel anahtarınız  şifrelenmemiş bir şekilde de tutulabilir. Lütfen sadece yetkili kullanıcıların özel anahtarınızı okuması için gerekli önlemleri alınız.


Would you like to encrypt your private key?(y/n) [y]: n
Warning: data not encrypted
Özel anahtarınızı şifrelemek istiyor musunuz?(y/n) [y]: n
Uyarı: veri şifrelenmedi


Generating keys for: Administration
Yönetici için anahtarlar oluşturma

The private key that is about to be generated should be stored in an encrypted form on your computer. Encryption of the private key requires that you choose a secret passphrase that will need to be entered whenever the server is started.
Note: Your private key may be stored unencrypted if you so choose. Please take all precautions to make sure that only authorized users can read your private key.
Yaratılmak üzere olan özel anahtar bilgisayarınızda şifrelenmiş bir şekilde depolanmalıdır. Özel anahtarın şifrelemesi sunucu her başlatıldığında sizden gizili bir parola girmenizi isteyecek.
Not: Eğer isterseniz özel ananharınız  şifrelenmemiş bir şekilde de tutulabilir. Lütfen sadece yetkili kullanıcıların özel anahtarınızı okuması için gerkli önelemleri alınız.


Would you like to encrypt your private key?(y/n) [y]: n
Warning: data not encrypted
Özel anahtarınızı şifrelemek istiyor musunuz?(y/n) [y]: n
Uyarı: veri şifrelenmedi


Generating site info record...
Site bilgi kaydı oluşturuluyor...
-------------------------------------------------------

You have finished configuring your regular (primary) Handle service.
Düzenli (temel) Handle servisinizi düzenlemeyi bitirdiniz.

This service now needs to be registered in the Global Handle Registry (GHR).
Artık bu servis Global Handle Registry (GHR)'ye kaydedilmesi gerekir.

Go to http://hdl.handle.net/4263537/5014 to register to become a resolution service provider and then upload your newly created sitebndl.zip file. Please read the instructions on this page carefully. When the handle administrator receives your file, a prefix will be created and you will receive notification via email.
Bir servis sağlayıcı çözümleyicisi olmak için  http://hdl.handle.net/4263537/5014 adresine gidiniz ve oluşturduğunuz sitebndl.zip dosyasını yükleyiniz. Lütfen bu sayfadaki talimatları dikkatilice okuyunuz. Handle yöneticisi dosyanızı aldığında bir önek (prefix) oluşturulacak ve bir bilgilendirme e-postası alacaksınız.

Please send all questions to hdladmin@cnri.reston.va.us. Thank you for your interest in CNRI's Handle System.
Lütfen tüm sorularınızı hdladmin@cnri.reston.va.us adresine gönderiniz. CNRI'nin Handle Sistemine göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder