19 Nisan 2019 Cuma

DSpace: Yayın Kategori Seçenekleri

Adında Uluslararası yazan her dergi uluslararası dergi değildir. Bir derginin uluslararası olup olmadığını indekslendiği kaynaklar belirler.

Editör Denetimli Yayın: Sadece etitörün denetimine tabi yayın yapan dergileri ifade eder. Örneğin: Ekonomist, Time, Atlas vb.

Ulusal Hakemli Dergi: Hakemli ve en fazla TR-Dizin indeksli yayınları ifade eder.

Ulusal Kitap: Ulusal düzeyde yayın yapan yayın evlerinin yayınladığı kitapları ifade eder.

Ulusal Konferans: Ulusal düzeyde düzenlenen konferansları ifade eder.

Uluslararası Hakemli Dergi: WoS, Scopus veya en az üç uluslararası indeks veya veri tabanı tarafından tarana dergileri ifade eder.

Uluslararası Kitap: En az 5 yıllık geçmişi olan, 100'den fazla kitabı olan ve yurt dışında en az bir şubesi olan yayın evlerinin yayınladığı kitapları ifade eder.

Uluslararası Konferans: Uluslararası katılımla düzenlene konferansları ifade eder.

Yazar Denetimli Yayın: Ders Notu, Working paper tarzı yazıları ifade eder

Uluslararsı İndeks ve veri tabanına örnekler:
ABI Inform, Academic Research Library, Book Review Digest, Business International and Company Profile ASAP, Business Periodicals Index, Business Source Alumni Edition/Complete/Government Edition/Corporate/Corporate Plus/Elite/Premier, Cabell's Directory of Publishing Opportunities in Management & Marketing, Corporate Resource Net, Current Abstracts, DIALOG, Discovery, Econlit, Emerald Management Reviews, European Business ASAP, Expanded Academic ASAP, Health Business Elite, INSPEC, International Academic Research Library, OCLC's Electronic Collections Online, ProQuest, PsychINFO, ReadCube Discover, Research Library, Scopus, TOC Premier (EBSCO), Australian Education Index, Contents Pages in Education, Educational Administration Abstracts, Educational Research Abstracts gibi


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder