11 Mayıs 2012 Cuma

Aşırma / İntihal ve Etik

Türk Dil Kurumu Genel Sözlükte aşırma / intihal, “Başkalarının yazılarından bölümler, dizeler alıp kendisininmiş gibi gösterme veya başkalarının konularını benimseyip değişik bir biçimde anlatma, intihal” şeklinde, etik ise “Çeşitli meslek kolları arasında tarafların uyması veya kaçınması gereken davranışlar bütünü” (TDK, 2005) şeklinde tarif edilmektedir.

1 yorum: