28 Ocak 2021 Perşembe

Doğu GÖZAÇAN Kimdir?

Türkiye’nin kalkınmasına gönül veren ve bunun da ancak eğitimle olacağı inancıyla yarım asırdır eğitim alanında hizmet veren İsmail Doğu GÖZAÇAN, 1942 yılında Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde doğdu. İlkokulu Beşikdüzü’nde, ortaöğrenimini Rize Lise'sinde tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden mezun oldu. Türkiye’de özel liselerin temelini atanlar arasındadır ve liselerde branşlaşma fikrini Milli Eğitim Bakanlığı’na sunan kişidir. Doğuş Eğitim Kurumları çatısı altında ana, ilk, lise ve fen liseleri ile eğitim alanında Türkiye’de ilkleri yaşamıştır. “Kaliteli eğitim, bilimsel araştırmalarda öncülük ve topluma hizmet”i kendine misyon edinen bir dünya üniversitesi” hayalini ise 1997 yılında Doğuş Üniversitesi’ni kurarak gerçekleştirmiştir.

Doğuş Eğitim Kurumları, evrensel değerlere sahip, çağdaş, batıya dönük, küresel eğitim standartlarını hedefleyen, ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak bilinci ve gücü kazandırmak amacıyla 1974 yılında kurulmuştur. Doğuş Eğitim Kurumları çatısı altında 1974'te lise, 1985 yılında ilköğretim okulu, 1987 yılında anaokulu açılmış, 1995 yılında matematik ve fen bilimlerinde üstün yetenekli öğrencileri yetiştirmek amacıyla fen lisesi eğitim hayatına başlamıştır. Doğuş Eğitim Kurumları bünyesindeki okullarda uygulanan sistemlerin birçoğu Türk Milli Eğitim Sistemi’nde de uygulamaya konulmuştur. Örneğin; lise öğrencilerinin üniversitede ilgi alanlarına uygun bir eğitim görebilmeleri için ikinci sınıftan başlamak üzere, fen, matematik, sosyal, dil gibi bölümlere ayrılması gibi yeniliklerin Türk Eğitim Sisteminde yer alması Doğuş Eğitim Kurumları’nın kararlı ve ısrarlı çalışmalarının bir sonucudur. Türkiye’de eğitim alanında ilkleri yaşatarak sağlanan bu katkılar Doğuş Üniversitesi’nin kurulmasına zemin hazırlamıştır.

Doğuş Eğitim Kurumları, 2010 yılında önemli bir başarıya imza atarak, Uluslararası Okullar Birliği (CIS) tarafından koşulsuz olarak akredite edilmiştir ve tüm okullarıyla aynı anda CIS Akreditasyonu alabilen “Türkiye’deki ilk eğitim kurumu” olmuştur. Doğuş Anaokulları ise Türkiye'de akredite edilen 2 anaokulundan biri olma başarısını göstermiştir. Uluslararası kalite belgesi niteliğindeki CIS Akreditasyonu ile Doğuş Eğitim Kurumları'nın dünya standartlarında eğitim yaptığı belgelenmiştir.

Doğuş Eğitim Kurumları’ndaki başarıların yükseköğrenim alanına taşınması ve Dünya standartlarında bir üniversitenin kurulması için 1995 yılında Doğuş Eğitim Vakfı kurumuştur. Vakfın yaptığı çalışmalar sonucunda, Doğuş Üniversitesi 9 Temmuz 1997 tarihli ve 4281 sayılı Kanun ile kamu tüzel kişiliğine sahip, kâr amacı gütmeyen bir vakıf üniversitesi olarak yükseköğretim kurumları arasındaki yerini almıştır.

Doğuş Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Meslek Yüksek Okulu ile 1997-1998 akademik yılında lisansta beş, meslek yüksekokulunda bir programla eğitim-öğretime başlamıştır.

Doğuş Üniversitesi, Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu’nun üniversitelerin akademik ve idari örgütlenmesine ilişkin maddeleri ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ile Rektörlüğe bağlı birimlerden oluşmaktadır. Üniversitesi’nin yönetim ve organizasyo yapısı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre belirlenmiştir. Akademik ve idari süreçler, rektör, rektör yardımcıları, rektör danışmanları, genel sekreter ve müdürler tarafından yürütülmektedir.

Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1998–1999 akademik yılında İşletme Yüksek Lisans Programı ile faaliyete geçmiş, 13 yıl içinde önemli bir gelişme göstererek, bugün 2 doktora programı ve 6 yüksek lisans programı sunan bir akademik birim haline gelmiştir.

2002-2003 akademik yılında faaliyete geçen Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ise 6 anabilim dalında yüksek lisans ve 4 anabilim dalında doktora programları mevcuttur. Lojistik ve Tedarik Zinciri Doktora Programı Türkiye'de ilk ve tek program olma özelliği taşımaktadır. CERN programındaki tek vakıf üniversitesi olarak Fizik Doktora Programı hazırlamış ve Yükseköğrenim Kurumu’na onay için sunmuştur.

Grafik, görsel iletişim, mimarlık, iç mimarlık, endüstri ürünleri tasarımı ve resim alanlarında yetenekli, yaratıcı, üretken, yaşadığı topluma yaratıcı katkı üretecek, evrensel boyutlarda sanat eserleri ve tasarımlara imza atabilecek, endüstriye katkıda bulunabilecek niteliklerde öğrenci yetiştirmek amacıyla 2004 yılında Sanat ve Tasarım Fakültesi açılmıştır. Fakülte 6 bölüm ile eğitim öğretimini sürdürmektedir.

Çağdaş hukuk eğitimi ilkeleri çerçevesinde, yurt içinde veya yurt dışında çeşitli çalışma alanlarında görevler üstlenebilecek nitelikli hukukçular yetiştirmek üzere 2008 yılında Hukuk Fakültesi açılmış ve kısa zaman içinde 13 anabilim dalının kuruluşunu gerçekleştirmiştir.

Şu halde, Doğuş Üniversitesi, beş fakültede 21 bölüm, Fen ve Sosyal Bilimler enstitülerinde 12 yüksek lisans, 6 doktora programı ve meslek yüksekokulunda 11 programa ulaşmışıtr. Öğrencisi olmayan fakat mevcut bölüm ve programlardaki servis derslerini yürütmek ve öğrencilerin ders dışı ihtiyaçlarını organize etmek üzere Rektörlüğe bağlı, Türk Dili ve İnkılâp Tarihi ile İngilizce Hazırlık Bölümleri de üniversitenin kuruluşundan bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir.

Doğuş Üniversitesi’nin tüm lisans programlarında çift anadal ve yandal yapılabilmektedir. Çift anadal sayesinde öğrencilere, eğitim aldığı alanın dışındaki bir alanda genel bilgi sahibi olma ve sertifika alma fırsatı sağlanmaktadır. Ağırlıklı öğrenim dilinin İngilizce olduğu Doğuş Üniversitesi’nde 7 ayrı dilin (Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Jaonca, Çince) eğitimi seçmeli olarak verilmektedir. Doğuş Üniversitesi’nin öğrencileri bu olanaklar sayesinde çift diploma sahibi ve çift yabancı dil bilen bireyler olarak mezun olabilmektedirler. 

10 Eylül 2020 Perşembe

PuTTY Oturumlarının yeni bir PuTTY yazılımına aktarımı

  • Windows terminal ekranında (CMD) aşağıdaki komutu girin.
  • regedit /e "%USERPROFILE%\Desktop\putty.reg" HKEY_CURRENT_USER\Software\SimonTatham
  • Komutu çalıştırınca Desktop'ta putty.reg adlı bir dosya oluşur.
  • putty.reg dosyasını import edeceğiniz bilgisayara kopyalayın.
  • putty.exe'nin kapalı olduğundan emin olun.
  • Aktarım için çift tıklayın ve onaylayın.

10 Nisan 2020 Cuma

Bir Klasördeki Dosya Adlarını Metne Dönüştürme

1) Başlat Menüsüne gidiniz
2) cmd komutunu çalıştırınız
3) cd komutu ile Metne dönüştürmek istediğiniz dosyaların bulunduğu klasöre giriniz
4) dir/b >dosya-adi-liste.txt yazınız ve Enter tuşuna basınız
5) Dosya adlarını sonmez klasörü içinde dosya-adi-liste.txt içinde bulacaksiniz.


9 Nisan 2020 Perşembe

Google e-Tablolarda Bir Sütundaki Aynı Değerleri Renklendirme

1) Sütunu seçiniz
2) Biçim menüsüne gidiniz
3) Koşullu Biçimlendirmeyi seçiniz
4) Başka Kural Ekle seçeneğini tıklayınız
5) Biçim Kuralları kısmından Özel Formül'ü seçiniz
6) Değer veya formül kısmına =EĞERSAY(A:A;A1)>1 biçiminde veri giriniz
7) Tamamlandı tuşuna basınız


8 Mart 2020 Pazar

VPN Nedir? VPN Nasıl Çalışır?

VPN (Sanal Özel Ağ) nedir? VPN programları ne işe yarar? VPN programları hangi amaçla kullanılır? VPN programları anonimlik sağlar mı? VPN ile neler yapabilirsiniz? VPN sadece yasaklı sitelere giriş programı mıdır?

VPN Nedir?
 VPN (Sanal Özel Ağ), açılımından da anlaşılacağı üzere cihazlar arası oluşturulan sanal özel bir ağdır. Bu sanal özel ağ, tünelleme protokolleri ile oluşturulur. VPN kurulan bir bilgisayarın ortak internet altyapısı ile olan çevrimiçi bağlantısı VPN sunucusu üzerinden gerçekleşir. VPN sunucusu ve VPN’in kullanıldığı cihaz arasındaki iletişim şifreleme yöntemleri ile şifrelenir.

VPN sunucusu ve kullandığınız cihaz arasındaki şifreleme ne işe yarar? Bu şifreleme sayesinde bağlı olduğunuz internet ağı üzerinden bağlantınızı kimse izleyemez; izlese bile şifreli olacağı için herhangi bir verinizi göremez.

VPN programları bu yüzden ortak alanlarda ücretsiz olarak hizmete sunulan Wi-Fi ağlarını kullanırken güvenli bir bağlantıya sahip olmanızı sağlar. Aksi takdirde, şifresiz olan Wi-Fi ağlarında iletişiminiz de şifresiz olacağı için kişisel veri ve bilgilerinizi içeren çevrimiçi aktiviteleriniz ağ üzerinden başkaları tarafından hem görülebilir hem kaydedilebilir hem de gerekli araçlarla müdahale edilebilir.

VPN Nasıl Çalışır?
 VPN tünelleme protokolleri ile kullanıldığı cihazın sanal özel bir ağ üzerinden internete bağlanmasını sağlarken cihazın IP adresini gizleyerek anonimlik sağlar. Bu demek değildir ki Instagram’da paylaşılan gönderi VPN ile anonim olacak, hayır. Gerçekleştirilen çevrimiçi aktivitelerin kaynağı olarak cihazınız değil VPN sunucusu görülür çünkü VPN sunucusunun sağladığı IP adresi ile veri paketleriniz internette seyahat eder.

VPN programında kullanılan tünelleme protokolüne ve şifreleme yöntemine göre internet hızınız yavaşlayabilir. Örneğin, PPTP (Noktadan Noktaya Tünelleme Protokolü) ileri seviyede bir şifreleme sağlamadığı için hızlıdır fakat diğer tünelleme protokollerine göre güvenli bir protokol değildir. OpenVPN ise ileri derece şifreleme yöntemlerini desteklediği için çok güvenlidir ve PPTP’ye göre daha yavaştır.

VPN Ne İşe Yarar?
VPN programları çevrimiçi içeriklere herhangi bir erişim engeline takılmadan erişmenizi sağlar. IP adresi üzerinden gerçekleşen erişim engellerini IP adresinizi değiştirerek aşabilirsiniz.

Kullandığınız çevrimiçi platform IP adresine göre farklı içerik sağlıyor olabilir. Örneğin, Netflix gibi. Netflix içerik kütüphaneleri hiçbir ülkede aynı değildir. IP adresinizi değiştirerek farklı Netflix kütüphanelerindeki içerikleri izleyebilirsiniz. Bu sırada bir Netflix hesabınız yoksa VPN ile Netflix hesabı açmayın. VPN ile Amerika’dan internete bağlanırken Netflix hesabı açarsanız faturalarınızı döviz ile ödemek durumunda kalabilirsiniz. Netflix hesabınızı Türkiye IP adresi ile açtıktan sonra VPN sunucusundan ABD’ye bağlanarak ABD içeriklerini izleyebilirsiniz.

VPN ile sınırsız içeriğe ulaşabilirsiniz. Peki, bant genişliğiniz ne olacak? Bazı VPN programlarını kullanırken video izlemede problem yaşayabilirsiniz. Bunun sebebi kullandığınız VPN programının sunduğu bant genişliğinin yüksek olmamasından olabilir. Sınırsız bant genişliği sağlayan bir VPN sağlayıcısı ile video içeriklerini yüksek çözünürlüklü bir şekilde izlemeye devam edebilirsiniz.

Sınırsız bant genişliği gibi özelliklere ücretsiz VPN programlarını kullanırken sahip olmanız pek de mümkün değildir. Ücretsiz VPN programlarının güvenli olduğunu da söyleyemeyiz. Ücretsiz VPN programları sunucularında kayıt tutuyor olabilir.

Kullanacağınız VPN programının hangi veri ve bilgilerinizi nasıl tutacağını ve çevrimiçi aktivitelerinizi kaydetmediğini belirtmesi VPN seçerken önemsemeniz gereken kriterlerden biri olmalıdır.

Popüler VPN şirketlerinden biri olan ExpressVPN, VPN sunucu sayısından ziyade sunucuların nasıl kullanıldığının ve sunucu özelliklerinin önemli olduğunu belirtiyor. Bu yüzden, VPN seçerken VPN sunucularının sayısının fazla olması kafanızı karıştırmamalı.

VPN seçerken ücretsiz programlardan kaçınmaya özen gösterin.Büşra@TechWarn.com

18 Ekim 2019 Cuma

Bir Siber Saldırıya Çoktan Maruz Kalmış Olabilirsiniz!

Bir siber saldırıya uğradığınızda dizi ve filmlerde aktarıldığı gibi bilgisayarda bir anda yeşil dijital bir yağmurun başlamıyor. Bunun aksine, bir siber saldırıya uğradığınızı anlamanız bazen mümkün bile değildir çünkü siber saldırganların öncelikli amacı fark edilmeden ağınıza ve/veya bilgisayarınıza sızmak ve sessiz bir şekilde verilerinizi çalmaktır.

Günümüzde siber saldırılar 5. Jenerasyon dönemine girmiştir ve mega-saldırılar gerçekleşmektedir. Bu saldırılar hem çok yönlü hem de çok sofistike olmasına rağmen hala insan hata faktöründen yararlanmak için sosyal mühendislik ile de gerçekleştirilmektedir. Birçok büyük-ölçekli şirketin 5. Jenerasyon saldırıları bir yana 2. Ve 3. Jenerasyon saldırılarına karşı önlem alabildiği günümüzde bireysel olarak bazı siber güvenlik önlemlerini uygulamak bir siber saldırı mağduru olmanızı engelleyebilir.

İnternet Bağlantısı Güvenliği İçin VPN

VPN programları her ne kadar erişime engelli web sitelere erişmek için kullanılıyor olsa da güvenilir bir VPN programı internet aktivitelerinizi üçüncü partilerden gizlemenizi sağlar. VPN programı ile internet aktivitelerinizi gizleyebilirsiniz.

VPN programları bilgisayarınızın internet protokol (IP) değiştirir ve sanal konumunuzu web sitelerden gizler. Bunun yanında, çevrimiçi olduğunuz sürede küresel internet ile alışverişinde bulunduğunuz veri paketlerini gelişmiş kriptografi algoritmaları ile şifreleyerek herhangi bir üçüncü partinin internet bağlantınız üzerinden kişisel veri ve bilgilerinizi çalmasını engeller.

VPN kullanmadığınızda internet aktiviteleriniz internet servis sağlayıcınız başta olmak üzere web siteler tarafından IP adresiniz üzerinden takip edilir. VPN kullandığınızda IP adresiniz değişir ve çevrimiçi iletişiminiz şifrelenir.

Ücretsiz VPN programları gizlilik ve güvenlik için önerilmez. Ücretsiz VPN programları IP adresinizi değiştirmenize yarayabilir fakat ücretsiz VPN programları verilerinizi kaydediyor ve üçüncü partilere satıyor olabilir. VPN programı seçerken güvenliğiniz ve gizliliğiniz için iyi bir araştırma yapmanızda fayda var.

Kötü Amaçlı Yazılımlara Karşı Antivirüs 
Antivirüs programı kullanımı kulağa çok basit ve bilindik bir siber güvenlik önlemi olarak gelebilir fakat öyle değildir. 

Antivirüs programları ile cihazınıza indirdiğiniz yazılımları kötü amaçlı yazılımlara karşı denetleyebilirsiniz. Herhangi bir saldırıya uğradığınızda antivirüs programları siber saldırganların yerleştirmeye çalıştığı kötü amaçlı yazılımı tespit edip yok etmenize yardımcı olur.

Hangi Linke Tıkladığınız Çok Önemli
Oltalama saldırıları kurbanın bir e-postanın içeriğine ve kimliğine güvenip; içindeki linke tıklamasını ve/veya ekteki dosyayı indirmesini hedefler. Bu e-postalardaki linkler siber saldırganlar tarafından hazırlanan sahte web siteye açılır ve kurban hesabını kurtardığı düşüncesi ile kişisel veri ve bilgilerini paylaşır. Ekteki dosyalara ise bilgisayarda açıldığında bütün veri ve bilgilerinizi ele geçirebilecek kötü amaçlı yazılım iliştiriliyor. 

Bir siber güvenlik şirketi olan ExpressVPN, Google’ın 2017 yılının Mayıs ayında büyük bir phishing (oltalama) saldırısına maruz kaldığını ve saldırı sonucunda siber saldırganların bir linke tıklamaları üzerine kurbanların tarayıcılarını ele geçirdiğini belirtiyor. Teknolojide dünya devi olan şirketler dâhi oltalama saldırılarına maruz kalabiliyor.

Oltalama saldırıları toplu bir şekilde insanları hedef alabilirken bazen de kurumsal e-posta adreslerini hedef alarak şirket bilgilerini ele geçirmeyi hedefleyebiliyor. Bu saldırı türüne spear-phishing (zıpkınla avlama) adı veriliyor. 2015 yılında gerçekleşen Ukrayna elektrik santrali siber saldırısında bu yöntem kullanılmış ve bir çalışanın bilinçsiz bir şekilde gerçek Microsoft belgesi sandığı belge üzerinden bütün kurum ağ sistemi ele geçirilmişti.

Bir Siber Saldırıya Çoktan Maruz Kalmış Olabilirsiniz!
E-posta üzerinden bir siber saldırıya çoktan maruz kalmış olabilirsiniz. Banka ya da güvenilir bir kurumdan gelmiş gibi gözüken şüpheli e-postalardaki linklere tıklamaktan kaçının ve dosya eklerini cihazınıza indirmeyin.  

Büşra@TechWarn.com

19 Nisan 2019 Cuma

DSpace: Yayın Kategori SeçenekleriUluslararsı İndeks ve veri tabanına örnekler:
ABI Inform, Academic Research Library, Book Review Digest, Business International and Company Profile ASAP, Business Periodicals Index, Business Source Alumni Edition/Complete/Government Edition/Corporate/Corporate Plus/Elite/Premier, Cabell's Directory of Publishing Opportunities in Management & Marketing, Corporate Resource Net, Current Abstracts, DIALOG, Discovery, Econlit, Emerald Management Reviews, European Business ASAP, Expanded Academic ASAP, Health Business Elite, INSPEC, International Academic Research Library, OCLC's Electronic Collections Online, ProQuest, PsychINFO, ReadCube Discover, Research Library, Scopus, TOC Premier (EBSCO), Australian Education Index, Contents Pages in Education, Educational Administration Abstracts, Educational Research Abstracts gibi
18 Nisan 2019 Perşembe

Booked Scheduler : İç ve Dış Kullanıcı Girişi Düzenleme

Booked Scheduler'da hem Active Directory hem de diğer domainlerdeki kullanıcının sisteme login olabilmesi için Ldap.config.php dosyasında düzenleme yapılır.

Eğer LDAP kullanılıyorsa
./booked/plugins/Authentication/Ldap/Ldap.config.php
dosyasında

Eğer LDAP kullanılıyorsa
/booked/plugins/Authentication/ActiveDirectory/Ldap.config.php
dosyasında

$conf['settings']['database.auth.when.ldap.user.not.found'] = 'true';

düzenlemesi yapmak gerekir.

28 Ocak 2019 Pazartesi

Crontab İçin Varsayılan Editor Olarak "vi" Yerine “nano” Kullanımı

nano ~/.bashrc
komutu ile .bashrc dosyasını açınız.

# Set nano as default system editor
export EDITOR=nano

satırlarını dosyaya ekleyiniz.

. ~/.bashrc
 komutu ile .bashrc dosyasını yeniden başlatınız.

4 Ocak 2019 Cuma

Ulusal Yayınevi Nedir? - Uluslararası Yayınevi Nedir?


Ulusal yayınevi nedir?- Uluslararası yayınevi n edir? sorularının cevabını yorumsuz olarak aşağıda veriyorum:

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ YÖNETMELİĞİ
Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/12/2015 No : 2015/8305
Dayandığı Kanunun Tarihi : 11/10/1983 No : 2914
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 18/12/2015 No : 29566
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5 Cilt : 57

MADDE 2-
...
l) Ulusal yayınevi: En az üç yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının kütüphanelerinde kataloglanan ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az beş kitap yayımlamış yayınevini,

m) Uluslararası yayınevi: En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar Yükseköğretim Kurulunca tanınan yükseköğretim kurumlarının kataloglarında yer alan ve aynı alanda daha önce en az yirmi kitap yayımlamış olan yayınevini,
...
ifade eder.