17 Kasım 2021 Çarşamba

Linux Debain'da Listeleme (ll) Komutu Çalıştırma

Debain terminal ekranında ll komutu kullanımı / düzenleme:

nano ~/.bashrc

    komutu ile dosyayı açınız.

alias ll='ls $LS_OPTIONS -l'

    satırının başındaki # kapatma etiketini kaldırarak kaydediniz. Dosyadan çıkınız.

source ~/.bashrc

    komutu ile bashrc dosyasını yeniden başlatınız.

3 yorum: