10 Eylül 2020 Perşembe

PuTTY Oturumlarının yeni bir PuTTY yazılımına aktarımı

  • Windows terminal ekranında (CMD) aşağıdaki komutu girin.
  • regedit /e "%USERPROFILE%\Desktop\putty.reg" HKEY_CURRENT_USER\Software\SimonTatham
  • Komutu çalıştırınca Desktop'ta putty.reg adlı bir dosya oluşur.
  • putty.reg dosyasını import edeceğiniz bilgisayara kopyalayın.
  • putty.exe'nin kapalı olduğundan emin olun.
  • Aktarım için çift tıklayın ve onaylayın.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder