9 Ocak 2023 Pazartesi

 Resmî Gazete'nin 6 Mart 2018 Tarihli ve 30352 Sayısında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa  aşağıdaki madde eklenmiştir.


 “EK MADDE 40- Lisansüstü tezler yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından gizlilik kararı alınmadıkça, bilime katkı sağlamak amacıyla Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi tarafından elektronik ortamda erişime açılır.” (https://resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180306-11.htm)


Kapalılık kararı genelde 6 ay en fazla 12 ay olacak şekilde enstitüler tarafından alınmaktadır. Karardan sonra her koşulda tezler açık erişim olmak zorundadır. YÖK'de açık olan bir tezin kurumun Akademik Arşivinden kaldırılması talebi mevzuata ve bilim etiğine uygun bir talep değildir. İlgili yazarlar kopyala/yapıştır makale yerine tezlerini baz alarak daha özgün çalışmalar oluşturmakla ve dipnotunda bunu belirtmekle mükelleftir. Bu talepler kopyala / yapıştır makalelere kurumu ve sizleri de dahil etmek anlamına gelir. Sizin yaptığınız uygulama kapalılık kararı süresinde olmadığı sürece mevzuata uygundur. 


Kaldırılması istenen tez içeriği sizden kaldırılsa bile Ulusal tez merkezinde açık haldedir. Mevzuata uygun olmayan bu talebi sizin yapmanzın da bir anlamı zaten olamaz. Öte yandan Turnitin benzerlik oranı tezlerin DSpace sisteminden kaldırılması halinde bile değişmeyecektir. Çünkü bu içerikler Turnitin sisteminde ve benzer sistmelerde zaten depolanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder