8 Mart 2024 Cuma

DSpace 7: Basit ve Gelişmiş Arama Özellikleri


DSpace 7’de Basit ve Gelişmiş Arama özellikleri kullanılarak içerikte arama/analiz yapılır. Aramalar  “AND”, “OR”, ve “NOT” Boolean operatörleri ile gerçekleştirilir. Ayrıca belirli alanlarda da bu operatörler detaylı arama için de kullanılır.

·         Basit Arama: risk yönetimi anahtar kelimeleri ile yapılan arama sonucunda bu iki kelimeyi içeren kayıtlar listeler. Bu sonuç, "AND" Boolean operatörü ile yapılan aramaya eşdeğerdir.

·         Boolean Arama Seçenekleri:

o   risk AND yönetimi şeklindeki arama, her iki kelimeyi içeren kaynakları listeler.

o   risk OR yönetimi şeklindeki arama, bu kelimelerden herhangi birinin bulunduğu kaynakları listeler.

o   risk NOT yönetimi şeklindeki arama, risk içeren ancak yönetimi içermeyen kaynakları listeler. 

·         Kalıp Arama (Kelime Öbeği Arama): Çift tırnak işaretleri içinde "risk yönetimi" şeklindeki arama, bu terimleri yazıldığı şekliyle içeren kayıtları listeler (büyük küçük duyarlılığı yoktur).

·         Belirli Alanlarda Arama:

o   dc.title:risk araması yalnızca dc.title alanında risk kelimesini içeren sonuçları listeler.

o   dc.title:risk AND dc.description.abstract:kredi araması yalnızca dc.title alanında risk ve dc.description.abstract alanında kredi değerinin geçtiği sonuçları listeler.

o   dc.subject:fin* araması yalnızca bir (veya daha fazla) dc.subject alanında fin ile başlayan kayıtları listeler. (Ör.: finans, finansal, finance, financial). 

·         Joker Karakter Araması:

o   risk yön* araması, risk kelimesi ve yön ile başlayan herhangi bir kelimeyi içeren kayıtları listeler.

o   dc.description.abstract:* araması, dc.description.abstract üst veri alanında herhangi bir veri/değer içeren kayıtları listeler. 

·         Tarih Aralığı Arama:

o   dc.date.issued:[1999 TO 2003] araması, dc.date.issued alanında 1999 ile 2003 (dahil) arasında tarih içeren kayıtları listeler.

o   dc.date.issued:[2010 TO *] aranması, dc.date.issued alanında 2010'dan sonra tarih içeren kayıtları listeler.

        İçeriği Boş Alan İçeren Kayıtları Bulma:

o   *:* NOT dc.type:* araması, dc.type alanında içeriği boş olan kayıtları listeler.   

·         Özel Karakterler: Bazı karakterlerin aramalarda özel anlamı vardır. Ör.: İki nokta üst üste (:), yıldız işareti (*), Boolean operatörleri AND, OR, NOT, vb. Bu karakterleri tam olarak aramanız gerekiyorsa, bunların çift tırnak içine alınması gerekir.

o   "risk:yönetimi" şeklindeki bir yazım tam olarak aranır. Çünkü iki nokta üst üste çift tırnak içindedir.

·         Aramalarda Kullanılan Hassaslaştırma (refine) Terimleri:

o   Contains

o   Equals

o   ID

o   Not Contains

o   Not Equals

o   Not ID

DSpace, tüm Solr arama sözdizimi seçeneklerini destekler, çünkü DSpace'deki tüm aramalar doğrudan Solr'a gönderilir. Daha fazla örnek için "Specifying Terms for the Standard Query Parser" başlıklı Solr dokümanına bakılabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder