13 Temmuz 2012 Cuma

DSpace Ana Sayfası'nda Dil Değişitrme Problemi

DSpace Kurumsal Arşiv Sistemini İngilizce ve Türkçe olarak kullanıyoruz. DSpace JSPUI ara yüzü ana sayfası için verilerinden bir kısmını tutan news-side.html ve news-top.html ile collection-admin_tr.html, index_tr.html ve site-admin_tr.html adlı yardım dosyalarıda dil değiştirme ile ilgili sorunumuz vardı. Bu sorunu nihayet çözdüm ve sizlerle paylaşmak istedim. 


Yapılması gereken:
  • .../dspace/webapps/jspui/WEB-INF/classes/message_tr.proparties yolunu takip ederek message_tr.proparties dosyasını uygun bir text editörle açın.
  • 63'ünco satırı help.collection-admin = /help/collection-admin_tr.html şeklinde,
  • 64'üncü satırı help.index = /help/index_tr.html şeklinde,
  • 65'inci satırı help.site-admin = /help/site-admin_tr.html şeklinde,
  • 1325'inci satırı news-side.html = news-side_tr.html şeklinde,
  • 1327'inci satırı news-top.html = news-top_tr.html şeklinde düzenleyin.
  • .../dspace/config/ klasörü altında news-top_tr.html ve news-side_tr.html dosyalarının olduğundan,
  • .../dspace/webapps/jspui/help/ kalsörü altında collection-admin_tr.html, index_tr.html ve site-admin_tr.html dosyalarının olduğundanemin olun. Bu dosyalar yoksa orijinallerinden kopyalarayarak uygun bir editörle içeriğini düzenleyin.
  • Tomat'i ya da sunucuyu yeniden başlatın. 
  • Güle Güle kullalanın.
----- 

DSpace'i iki dilli kullanabilmek için message_tr.proparties dosyası içinde aşağıdaki düzenlemeyi yapmalısınız. 

You need to be configure in message_XX.proparties for multilingual use of DSpace.
Line
Original
My Locale
63
help.collection-admin = /help/collection-admin.html
help.collection-admin = /help/collection-admin_tr.html
64
help.index = /help/index.html
help.index = /help/index_tr.html
65
help.site-admin = /help/site-admin.html
help.site-admin = /help/site-admin_tr.html
1325
news-side.html = news-side.html
news-side.html = news-side_tr.html
1327
news-top.html = news-top.html
news-top.html = news-top_tr.html

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder