6 Nisan 2013 Cumartesi

Ubuntu'da Tomcat Servisini Durdurmak / Başlatmak

DSpace kurumsal arşiv sistemi için tomcat servisini durdurma, başlatma ve yeniden başlatma için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

Tomcati manuel olarak kurduysanız, Tomcati başlatma ve durdurma için aşağıdaki komutları kullanınız:
  • Tomcat'in bulunduğu dizin altındaki bin klasörüne giriniz (Ör: /usr/share/tomcat7/apache-tomcat-7.0.6/bin)
  • dspace@dspace:/$ sudo ./startup.sh
  • dspace@dspace:/$ sudo ./shutdown.sh 
Eğer Tomcat'i  sudo apt-get install tomcat7 komutuyla kurduysanız Tomcat'i durdurma, başlatma ve yeniden başlatmak için aşağıdaki komutları kullanınız:
  • dspace@dspace:/$ sudo service tomcat7 start
  • dspace@dspace:/$ sudo service tomcat7 stop
  • dspace@dspace:/$ sudo service tomcat7 restart
Eğer /etc/init.d/ altında, sunucu başlayınca Tomcat'in otomatik başlaması için bir scriptiniz var ise aşağıdaki komutları da kullanabilirsiniz (Tomcat, apt-get ile kurulunca bu script otomatik olarak sistem tarafından oluşturulur, manuel olarak kuruluca sizin oluşturmanız gerekir):
  • dspace@dspace:/$ sudo /etc/init.d/tomcat7 start 
  • dspace@dspace:/$ sudo /etc/init.d/tomcat7 stop 
  • dspace@dspace:/$ sudo /etc/init.d/tomcat7 restart

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder