11 Mart 2014 Salı

DSpace Sürümünü Öğrenme

Ubuntu işletim sisteminde kullanmakta olduğunuz DSpace'in sürümünü öğrenmek için:
  • Sunucuya girin
  • Teminal penceresi açın
  • /dspace/bin/ dizini altına girin
  • sudo ./dspace version komutunu verin
 Ör: snmz@snmz:/dspace/bin$ sudo ./dspace version
  • Aşağıdaki gibi bir çıktı elde edeceksiniz:
DSpace version: 4.1
  SCM revision: ${buildNumber}
    SCM branch: UNKNOWN_BRANCH
            OS: Linux(i386) version 3.2.0-23-generic-pae
  Applications: XMLUI at http://earsiv.dogus.edu.tr:8080/xmlui
                JSPUI at http://
earsiv.dogus.edu.tr:8080/xmlui
     Discovery: enabled.
           JRE: Sun Microsystems Inc. version 1.6.0_27
   Ant version: Apache Ant(TM) version 1.8.2 compiled on December 3 2011
 Maven version: 3.0.4
   DSpace home: /dspace

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder