26 Mart 2014 Çarşamba

32 bit Ubuntu 12.04 İşletim Sistemine DSpace 4.1 Kurulumu (v.3)


Bu kurulum, sanal bilgisayara kurulan Ubuntu 12.04 LTS 32 bit işletim sistemi üzerinde test edilmiştir. Başka işletim sistemlerine bire bir uymayabilir. DSpace kurulumunda özellikle üçüncü parti yazılımların sürümlerine dikkat edilmelidir. Kurulum rehberinin hazırlanmasında orijinal dokümantasyon (https://wiki.duraspace.org/display/DSDOC4x) temel alınmıştır.

1) Donanım Gereksinimi:
DSpace'i sunucu, PC veya dizüstü bilgisayara kurabilirsiniz. Eğer DSpace'i büyük ölçekli bir kuruluş için kuracaksanız yazılım gereksinimlerini dikkatlice gözden geçirmelisiniz. Test amaçlı bu kurulum için 2GB RAM bellek,
80GB sabit disk kullanılmıştır.

2) Yazılım Önkoşulları:
Bir DSpace sunucusu için aşağıda listelenen açık kaynak kodlu (ücretsiz) üçüncü parti yazılımlara ihtiyaç duyulur:
 • OpenJDK 7
 • Apache Maven 3.x
 • Apache Ant 1.8 veya üstü
 • PostgreSQL (Veritabanı)
 • Apache Tomcat 7 veya üsütü
 • Perl (sadece [dspace]/bin/dspace-info.pl için gerekli)
3) Ubuntu 12.04 İşletim Sistemi Kurulumu ve Güncellenmesi:
Ubuntu 12.04 LTS 32 bit işletim sistemi http://www.ubuntu.com/download/desktop  adresinden indiriniz. Kurulumunu dspace kullanıcı adı dışında farklı bir adla gerçekleştiriniz.
Örneğin: openaccess

Not 1: Kurulum için İnternet bağlantınızın olması gerektirdiğini unutmayın.
Not 2: İşletim sistemi güncelleme, üçüncü parti yazılımlar ile DSpace kurulum süreçlerini terminal penceresinden gerçekleştiriniz. 

Üçüncü parti yazılımların kurulumuna geçmeden önce işletim sistemini güncelleyiniz. Bunun için sırasıyla aşağıdaki komutları veriniz:
openaccess@openaccess:~$ sudo apt-get update
openaccess@openaccess:~$ sudo apt-get upgrade


3.1) Gerekli Portlar:
Aşağıdaki portların Firewall üzerinden kurulan sunucu adı veya IP'si ile açınız.
 • 80   : HTTP
 • 22   : SSH
 • 2461 : Handle Server native
 • 443  : HTTPS
 • 5432 : PostgreSQL port (içeride açık olması yeterli)
 • 8080 : Tomcat HTTP
 • 8000 : Handle Server HTTP
 • 8443 : Tomcat HTTPS
 • 465  : Gmail SMTP (e-posta için Gmail kullanılacaksa)
  4) Üçüncü Parti Yazılımlar
4.1) OpenJDK 7 kurulumu: Bunun için aşağıdaki komutu veriniz:
openaccess@openaccess:~$ sudo apt-get install openjdk-7-jdk

4.2) Apache Maven 3.x (Java kurulum aracı): DSpace istemcisi için kurulum sürecinde paketin birleştirilmesinin ilk adımında maven gereklidir. Maven kurlumu için aşağıdaki komutu veriniz:
openaccess@openaccess:~$ sudo apt-get install ant maven

4.3) Apache Ant 1.8 veya üstü (Java kurulum aracı): Apache Ant, kurulum sürecinin ikinci adımında gereklidir. Apache Ant, Apache Maven ile birlikte kurulduğundan ayrıca kurmaya gerek yoktur.

4.4) PostgreSQL Veri Tabanı: PostgreSQL veri tabanı kurulumu için aşağıdaki komutu veriniz:
openaccess@openaccess:~$ sudo apt-get install postgresql-9.1  
UYARI: PostgreSQL'in başka sürümlerini kurmak isterseniz sürüm numarasını değiştirmelisiniz.

PostgreSQL yükleme işleminden sonra /etc/postgresql/9.1/main/ yolu altındaki postgresql.conf ve pg_hba.conf dosyalarında düzenleme yapmak gerekir:
postgresql.conf dosyasını metin editörü ile açmak için aşağıdaki komutu veriniz:
openaccess@openaccess:~$ sudo nano /etc/postgresql/9.1/main/postgresql.conf
dosya içinde #listen_addresses = 'localhost' ile başlayan satırı bulunuz.
Satır başındaki # işaretini kaldırın ve kaydedin.

pg_hba.conf dosyasını metin editörü ile açmak için aşağıdaki komutu veriniz:
openaccess@openaccess:~$ sudo nano /etc/postgresql/9.1/main/pg_hba.conf
Dosyasının sonuna aşağıdaki satırı ekleyin ve kaydedin.
host     dspace      dspace     127.0.0.1      255.255.255.255     md5 

PostgreSQL veri tabanını aşağıdaki komutlarla durdurun ve yeniden başlatın:
openaccess@openaccess:~$ sudo service postgresql stop
openaccess@openaccess:~$ sudo service postgresql start

5) Tomcat Kurulum Süreci
Tomcat kurulumunu manuel olarak yapacağız. Bunun nedeni DSpace kurulum dokümantasyonda Tomcat'in 7.0.30'un altındaki sürümlerinin hafızayı fazla kullandığını belirtilmekte ve bu nedenle, Tomcat için minimum 7.0.30 sürümü önerilmektedir.

5.1) Apache-Tomcat Kurulumu
Aşağıdaki komutla Apache Tomcat'in web sayfasından sıkıştırılmış dosyasını indiriniz.
openaccess@openaccess:~$  sudo wget http://openaccess.dogus.edu.tr/dokumanlar/apache-tomcat-7.0.53.tar.gz

İndirdiğiniz dosyayı aşağıdaki komutla açınız.
openaccess@openaccess:~$  sudo tar xvzf apache-tomcat-7.0.53.tar.gz

Tomcat için /usr/local/ altında tomcat7 adlı bir dizin oluşturunuz:
openaccess@openaccess:~$ sudo mkdir /usr/local/tomcat7

Aşağıdaki komutla açtığınız dosyayı /usr/local/tomcat7 altına taşıyınız:
openaccess@openaccess:~$ sudo mv apache-tomcat-7.0.53 /usr/local/tomcat7/

Aşağıdaki komutlarla JAVA_HOME ve TOMCAT_HOME için gerekli düzenlemenin yapılmasını sağlayınız:
openaccess@openaccess:~$ export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.7.0-openjdk-i386
openaccess@openaccess:~$ export TOMCAT_HOME=/usr/local/tomcat7/apache-tomcat-7.0.53

5.2) .bashrc Dosyasında Düzenleme
Aşağıdaki komutla .bashrc dosyasını açınız:
openaccess@openaccess:~$ sudo nano ~/.bashrc

dosyanın sonuna aşağıdaki satırları ekleyerek Java ve Catalina yollarını gösteriniz:
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.7.0-openjdk-i386
export CATALINA_HOME=/usr/local/tomcat7/apache-tomcat-7.0.53


Aşağıdaki komutla .bashrc dosyasını yeniden başlatınız:
openaccess@openaccess:~$ . ~/.bashrc

5.3) Tomcat'in Otomatik Olarak Başlatılması
Sunucu başlayınca Tomcat’in servis olarak başlaması için aşağıdaki düzenlemeyi yapınız:
/etc/init.d/tomcat7  dosyasını oluşturmak için aşağıdaki komutu veriniz:
openaccess@openaccess:~$ sudo nano /etc/init.d/tomcat7

Dosya içeriğini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenleyeiniz:
# Tomcat auto-start
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.7.0-openjdk-i386
case $1 in
start)
sh /usr/local/tomcat7/apache-tomcat-7.0.53/bin/startup.sh
;;
stop)
sh /usr/local/tomcat7/apache-tomcat-7.0.53/bin/shutdown.sh
;;
restart)
sh /usr/local/tomcat7/apache-tomcat-7.0.53/bin/shutdown.sh
sh /usr/local/tomcat7/apache-tomcat-7.0.53/bin/startup.sh
;;
esac
exit 0


Sikriptin yönetilebilmesi için aşağıdaki komutu verin:
openaccess@openaccess:~$ sudo chmod 755 /etc/init.d/tomcat7

Skriptin başlanğıç dosyası ile sembolik link kurması için aşağıdaki komutları verin:
openaccess@openaccess:~$ sudo ln -s /etc/init.d/tomcat7 /etc/rc1.d/K99tomcat7
openaccess@openaccess:~$ sudo ln -s /etc/init.d/tomcat7 /etc/rc2.d/S99tomcat7

5.4) server.xml Dosyasında Düzenleme
server.xml dosyasında Connector düzenlemesi için aşağıdaki komutu vererek server.xml dosyasını açınız.
openaccess@openaccess:~$ sudo nano /usr/local/tomcat7/apache-tomcat-7.0.53/conf/server.xml

Connector kısmındaki kodlamayı aşağıdaki gibi düzenleyiniz:

<Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1"
      connectionTimeout="20000"
      redirectPort="8443"
      maxThreads="150"
      minSpareThreads="25"
      maxSpareThreads="75"
      enableLookups="false"
      acceptCount="100"
      disableUploadTimeout="true"
      URIEncoding="UTF-8" />

Düzenlemeyi yaptıktan sonra kaydedin ve çıkın.

Aşağıdaki komutla /etc/profile dosyasında giriniz:
openaccess@openaccess:/$ sudo nano /etc/profile

dosyanın sonuna aşağıdaki satırı ekleyin, kaydedin ve çıkın:
 export JAVA_OPTS="-Xmx512M -Xms64M -Dfile.encoding=UTF-8"

Aşağıdaki komutla Tomcati başlatınız.
openaccess@openaccess:/$ sudo /etc/init.d/tomcat7 start
veya
openaccess@openaccess:/$ sudo /usr/local/tomcat7/apache-tomcat-7.0.53/bin/startup.sh

6)  DSpace Kullanıcı Oluşturma
Bir dspace kullanıcısı oluşturmak için aşağıdaki komutu veriniz:
openaccess@openaccess:~$ sudo useradd -m dspace

dspace kullanıcısına şifre atamak için aşağıdaki komutu veriniz:
openaccess@openaccess:~$ sudo passwd dspace
dspace kullanıcısı için şifrenizi iki kere girerek onaylayınız.

UYARI: Eğer dspace kullanıcısına dspace dışında farklı bir şifre verecek olursanız 7.5 başlığı altındaki uyarıyı dikkate alarak dspace yazılımını extract ettikten sonra, atadığınız şifreyi mutlaka build.proparties dosyasında (db.password = yeni şifre) değiştirmelisiniz.


Aşağıdaki komut ile dspace kullanıcısının  tomcat'i sahiplenmesini sağlayınız:
openaccess@openaccess:~$ sudo chown -R dspace:dspace /usr/local/tomcat7/

7) DSpace Kurulumu

7.1) DSpace Klasörü Oluşturma
DSpace’in kurulumunda gerekli olacak dspace adındaki klasörü oluşturmak için aşağıdaki komutu veirniz:
openaccess@openaccess:~$ sudo mkdir /dspace

/dspace klasörünün grup haklarını dspace kullanıcısına vermek için aşağıdaki komutu veriniz:
openaccess@openaccess:~$ sudo chown dspace:dspace /dspace

7.2) DSpace Yazılımını İndirme ve Açma
DSpace 4.1 sürümünü indirmek için aşağıdaki web adresini komut satırına giriniz:
openaccess@openaccess:~$ sudo wget http://downloads.sourceforge.net/project/dspace/DSpace%20Stable/4.1/dspace-4.1-src-release.zip

İndirdiğiniz sıkıştırılmış dosyayı açmak için aşağıdaki komutu veriniz.
openaccess@openaccess:~$ sudo unzip dspace-4.1-src-release.zip

7.3) PostgreSQL Veri Tabanı Kullanıcısı Oluşturma
PostgreSQL veri tabanı kullanıcısı oluşturmak için öncelikle postgres kullanıcısına geçiş yapınız. Bunun için aşağıdaki komutu veriniz:
openaccess@openaccess:~$ sudo su postgres

UYARI: Bu komuttan sonra postgres kullanıcısında olduğunuzdan emin olun.
postgres@openaccess:/$

dspace kullanıcısı oluşturmak için aşağıdaki komutu veriniz:
postgres@openaccess:/$ createuser -U postgres -d -A -P dspace

UYARI: (dspace'in veri tabanına erişebilmesi için kullanıcı şifresi belirleyiniz ve onaylayınız. Yeni rol sorusuna “n” yanıtı veriniz.)

exit  komutu ile postgres kullanıcısından çıkarak root kullanıcısına dönünüz.
postgres@ openaccess:/exit
openaccess@openaccess:~$

7.4) PostgreSQL'de Veri Tabanı Oluşturma
PostgreSQL’de veri tabanı oluşturmak için aşağıdaki komutu veriniz:
openaccess@openaccess:~$ sudo -u dspace createdb -U dspace -E UNICODE dspace

7.5. DSpace 4.1’i Paketleme ve Kurma
Aşağıdaki komutla kaynak dizinine giriniz:
openaccess@openaccess:~$ cd dspace-4.1-src-release/ 
build.properties dosyasında gerekli düzenlemeyi yapmak için aşağıdaki komutu veriniz (build.proparites düzenleme örneği) :
openaccess@openaccess:~/dspace-4.1-src-release$ sudo nano build.properties

UYARI:  Özellikle dspace kullanıcısına farklı bir şifre ataması yaptıysanız mutlaka bu dosyadaki [db.password = dspace] kısımda atadığınız şifreyi belirtmelisiniz. Bu dosya içinde yapacağınız değişiklikler kurulumla birlikte  /dspace/config/ yolu altındaki dspace.cfg dosyasına yazılacaktır. Kurulumdan sonra  dspace.cfg dosyası içinde diğer değişiklikleri yapabileceğinizi unutmayınız.

Paketlemeyi başlatmak için dspace-4.1-src-release klasörü altında aşağıdaki komutu veriniz:
openaccess@openaccess:~/dspace-4.1-src-release$ sudo mvn -U package

Paketleme başarılı bir şekilde bittikten sonra aşağıdaki komutla paketlenen dosyaların yer aldığı dizine giriniz:
openaccess@openaccess:~/dspace-4.1-src-release$ cd dspace/target/dspace-4.1-build/

Kurulumu tamamlamak için aşağıdaki komutu veriniz:
openaccess@openaccess:~/dspace-4.1-src-release/dspace/target/dspace-4.1-build$ sudo ant fresh_install


7.6) server.xml Dosyasında DSpace Yolunu gösterme
Tarayıcı üzerinden DSpace ara yüzlerine erişmek için server.xml dosyasında düzenleme yapmalısınız. server.xml dosyasını açmak için aşağıdaki komutu veriniz:

openaccess@openaccess:~$ sudo nano /usr/local/tomcat7/apache-tomcat-7.0.53/conf/server.xml

Dosyanın sonuna gidiniz ve  </Host>  kapatma etiketinden önce aşağıdaki kodlamayı ekleyiniz.

<!-- Define a new context path for all DSpace web apps -->
<Context path="/xmlui" docBase="/dspace/webapps/xmlui" allowLinking="false"/>
<Context path="/solr" docBase="/dspace/webapps/solr" allowLinking="true"/> 
<Context path="/oai" docBase="/dspace/webapps/oai" allowLinking="true"/>
<Context path="/jspui" docBase="/dspace/webapps/jspui" allowLinking="false"/>
<Context path="/lni" docBase="/dspace/webapps/lni" allowLinking="true"/>
<Context path="/sword" docBase="/dspace/webapps/sword" allowLinking="true"/>

7.7. Genel Konfigürasyon Ayarları
 • dspace.cfg dosyasında yapılması gereken genel ayar ve düzenleme örnekleri için tıklayınız.
8) DSpace Yönetici Hesabı
DSpace 4.1 için bir yönetici hesabı oluşturunuz. Bunun için aşağıdaki komutu verin ve gerekli bilgileri tamamlayın:

openaccess@openaccess:~$ sudo /dspace/bin/dspace create-administrator
E-mail address  : snmzclk@gmail.com
First name      : Sonmez
Last name       : CELIK
Password        : *******
Again to confirm: *****

Bilgilerin doğruluğunu “y” ile onaylayın.

9) Sunucunun Yeniden Başlatılması
Aşağıdaki komutla suncuyu yeniden başlatınız:
openaccess@openaccess:/$  sudo shutdown now -r

10) Kurulumun Kontrol Edilmesi
Kurulum tamamlanmış oldu. Artık tarayıcı üzerinden DSpace ara yüzünü kontrol edebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adresleri tarayıcınızın adres satırına yazarak kontrol ediniz.

2 yorum:

 1. Hocam,
  Emeğinize sağlık kurulum yaptık teşekür ederiz.

  YanıtlaSil
 2. Hocam sudo /dspace/bin/dspace create-administrator bu kısma kadar sorun yok bu komutu yazınca command not found diyor ve kalsöre baktığımda bin in içinde dspace in olmadığını görüyorum ne yapabilirim?

  YanıtlaSil