31 Mayıs 2014 Cumartesi

DSpace Veri Giriş Adımları Düzenleme : item-submission.xml Dosyası

DSpace'deki veri giriş adımları  /dspace/config/ yolu altındaki item-submission.xml dosyası içinde düzenlenmiştir. DSpace 4.1'in varsayılan kurulumnda veri giriş adımları 7 adımda düzenlenmiştir ve bu  seçeneklerden 4'üncüsü iki kısımdan oluşur. Varsayılan kurulumda; "Step 1, "Step 4"ün ikinci seçeneği ve "Step 6" pasif durumdadır.
 
Varsayılan bu düzenleme yerine DSpace@Doğuş için "Step 1" ve "Step 4'ün ikinci seçeneği" aktif hale getirilmiş, "Step 3" ve "Step 4'ün birinci seçeneği" pasif hale getirilmiştir.

Bu düzenlemeyi kullanmak isteyeler aşağıdaki adımları izlemelidir:
  • sunucunuza giriniz
  • item-submission.xml dosyasını "bağlantıyı farklı kaydet" seçeneği ile masa üstüne indiriniz
  • sunucunuzda /dspace/config/ yolu altına giriniz
  • mevcut item-submission.xml dosyasının adını değiştiriniz
  • indirdiğiniz item-submission.xml dosyasını buraya kopyalayınız
  • Tomcat'i veya sunucuyu yeniden başlatınız
Yapılan değişikliklerin kodlamaları aşağıdaki gibidir. dileyen yukarıda linki verilen dosyayı doğrudan kullanabilir, dileyen item-submission.xml dosyasında aşağıdaki düzenlemeleri yapabilir.

<!--Disabled by default Since DSpace 4.0: Step 1 will be to gather initial information -->
  <step>
    <heading>submit.progressbar.initial-questions</heading>
     <processing-class>org.dspace.submit.step.InitialQuestionsStep</processing-class>
     <jspui-binding>org.dspace.app.webui.submit.step.JSPInitialQuestionsStep</jspui-binding>
     <xmlui-binding>org.dspace.app.xmlui.aspect.submission.submit.InitialQuestionsStep</xmlui-binding>
  <workflow-editable>true</workflow-editable>
</step>


<!--Step 3 will be to Manage Item access.
  <step>
   <heading>submit.progressbar.access</heading>
   <processing-class>org.dspace.submit.step.AccessStep</processing-class>
   <jspui-binding>org.dspace.app.webui.submit.step.JSPAccessStep</jspui-binding>
   <xmlui-binding>org.dspace.app.xmlui.aspect.submission.submit.AccessStep</xmlui-binding>
   <workflow-editable>true</workflow-editable>
</step>
-->


<!--Step 4 will be to Upload the item
<step>
  <heading>submit.progressbar.upload</heading>
  <processing-class>org.dspace.submit.step.UploadStep</processing-class>
  <jspui-binding>org.dspace.app.webui.submit.step.JSPUploadStep</jspui-binding>
     <xmlui-binding>org.dspace.app.xmlui.aspect.submission.submit.UploadStep</xmlui-binding>
  <workflow-editable>true</workflow-editable>
</step> -->


<!-- Step 4 Upload Item with Embargo Features to enable this step, please make sure to comment-out the previous step "UploadStep"  -->
 <step>
   <heading>submit.progressbar.upload</heading>
   <processing-class>org.dspace.submit.step.UploadWithEmbargoStep</processing-class>
   <jspui-binding>org.dspace.app.webui.submit.step.JSPUploadWithEmbargoStep</jspui-binding>
   <xmlui-binding>org.dspace.app.xmlui.aspect.submission.submit.UploadWithEmbargoStep</xmlui-binding>
   <workflow-editable>true</workflow-editable>
</step>


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder