8 Ağustos 2014 Cuma

OJS 2.4.3 Sürümünde Hakemlerin Aktif Göre Sayfısı Problemi

OJS'de 2.4.3 sürümünde bir makale için hakem atamak istediğinizde, hakem listesindeki Aktif göre sayfısı 0 (sıfır) olarak görünmektedir. Bunun nedeni SectionEditorSubmissionDAO.inc.php dosyasındakibir "!" işaretinin fazlalığıdır. Mevcut kodlamada ilgili satır a.status != '.STATUS_QUEUED.' AND şeklindedir. bu satırdaki ! işaretini silip dosyayı kaydederek problemi giderebilirisniz.

Düzenlemenin yapılacağı dosya yolu: classes/submission/sectionEditor/SectionEditorSubmissionDAO.inc.php

Doğru kodlama;


      // Get completion status
      $result =& $this->retrieve(
         'SELECT r.reviewer_id, COUNT(*) AS incomplete
         FROM    review_assignments r,
            articles a
         WHERE   r.submission_id = a.article_id AND
            r.date_notified IS NOT NULL AND
            r.date_completed IS NULL AND
            r.cancelled = 0 AND
            r.declined = 0 AND
            a.status = '.STATUS_QUEUED.' AND
            a.journal_id = ?
         GROUP BY r.reviewer_id',
         (int) $journalId
      );


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder