24 Kasım 2014 Pazartesi

Ubuntu 14.10 İşletim Sistemine DSpace 4.2 Kurulumu


1) Giriş
Bu kurulum rehberi, Ubuntu 14.10 işletim sistemi üzerinde test edilmiştir. Başka işletim sistemlerine bire bir uymayabilir. Kurulum rehberinin hazırlanmasında DSpace orijinal kurulum dokümantasyonu (https://wiki.duraspace.org/display/DSDOC4x) temel alınmıştır.

2) Donanım Gereksinimi:
DSpace'i büyük ölçekli bir kurum için kuracaksanız yazılım gereksinimlerini dikkatlice gözden geçirmelisiniz. Test amaçlı bu kurulum için 4GB RAM bellek, 3 ilemci, 100
GB sabit disk kullanılmıştır.
3) Ubuntu 14.10 İşletim Sistemi Kurulumu
Ubuntu 14.10 işletim sistemi http://www.ubuntu.com/download/desktop  adresinden indiriniz. Kurulumunu dspace kullanıcı adı dışında farklı bir adla gerçekleştiriniz. Örneğin: acikerisim veya openaccess

Uyarı

 • Kurulum için İnternet bağlantınızın olması gerektirdiğini unutmayın. 
 • İşletim sistemi güncelleme, üçüncü parti yazılımlar ile DSpace kurulum süreçlerini terminal penceresinden gerçekleştiriniz.
4) İhtiyaç Duyulan Yazılımlar
DSpace sunucusu için aşağıda listelenen açık kaynak kodlu (ücretsiz) üçüncü parti yazılımlara ihtiyaç duyulur:

 • Openjdk-7jdk
 • Apache Maven 3.x
 • Apache Ant 1.8 veya üstü
 • PostgreSQL (Veritabanı)
 • Apache Tomcat 7 veya üsütü
 • Perl (sadece [dspace]/bin/dspace-info.pl için gerekli)
5) DSpace Açık Olması Gereken Portlar
Aşağıdaki portları kurum Firewall'u üzerinden DSpace sunucusu için açık hale getiriniz.
 • 80   : HTTP
 • 22   : SSH
 • 2461 : Handle Server native
 • 443  : HTTPS
 • 5432 : PostgreSQL port (içeride açık olması yeterli)
 • 8080 : Tomcat HTTP
 • 8000 : Handle Server HTTP
 • 8443 : Tomcat HTTPS
 • 465  : Gmail SMTP (e-posta için Gmail kullanılacaksa)
6) Kurulum
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
komutları ile işletim sisteminin güncellemesini gerçekleştiriniz.

sudo apt-get install openjdk-7-jdk
komut ile openjdk-7-jdk yazılımını kurunuz.

sudo apt-get install ant maven
komutu ile ant ve maven yazılımlarını kurunuz.

sudo apt-get install postgresql-9.4
komutu ile postgresql yazılımını kurunuz.

Uyarı: PostgreSQL yükleme işleminden sonra /etc/postgresql/9.4/main/ yolu altındaki postgresql.conf ve pg_hba.conf dosyalarında düzenleme yapmak gerekir.

sudo nano /etc/postgresql/9.4/main/postgresql.conf
komutu ile postgresql.conf dosyasını açınız. Dosya içinde 
#listen_addresses = 'localhost' ile başlayan satırı bulunuz ve satırın başındaki # işaretini kaldırıp kaydedin.

sudo nano /etc/postgresql/9.4/main/pg_hba.conf
komutu ile pg_hba.conf dosyasını açınız.

host  dspace  dspace  127.0.0.1  255.255.255.255  md5 
kodlamasını dosyanın sonuna ekleyin ve kaydedin.

sudo service postgresql restart
komutu ile PostgreSQL veri tabanını yeniden başlatınız.

sudo wget http://openaccess.dogus.edu.tr/dokumanlar/apache-tomcat-7.0.53.tar.gz
komutu ile Apache Tomcat'in  sıkıştırılmış dosyasını indiriniz.

sudo tar xvzf apache-tomcat-7.0.53.tar.gz
komutu ile dosyayı açınız.

sudo mkdir /usr/local/tomcat7
komutu ile Tomcat için /usr/local/ altında tomcat7 adlı bir dizin oluşturunuz.

sudo mv apache-tomcat-7.0.53 /usr/local/tomcat7/
komutu ile açtığınız dosyayı /usr/local/tomcat7 altına taşıyınız.

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.7.0-openjdk-amd64
komutu ile JAVA_HOME yolunu gösteriniz.

export TOMCAT_HOME=/usr/local/tomcat7/apache-tomcat-7.0.53
komutu ile TOMCAT_HOME yolunu gösteriniz.

sudo nano ~/.bashrc
komutla .bashrc dosyasını açınız.

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.7.0-openjdk-amd64
export CATALINA_HOME=/usr/local/tomcat7/apache-tomcat-7.0.53
bu satırları dosyanın sonuna ekleyerek Java ve Catalina yollarını gösteriniz:

. ~/.bashrc
komutu ile .bashrc dosyasını yeniden başlatınız.

sudo nano /etc/init.d/tomcat7
komutu ile /etc/init.d/ altında tomcat7 adlı bir dosya oluşturunuz ve Tomcatin servis olarak çalışması için aşağıdaki kodlamayı bu dosyanın içeriğine yapıştırınız.

# Tomcat auto-start
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.7.0-openjdk-amd64
case $1 in
start)
sh /usr/local/tomcat7/apache-tomcat-7.0.53/bin/startup.sh
;;
stop)
sh /usr/local/tomcat7/apache-tomcat-7.0.53/bin/shutdown.sh
;;
restart)
sh /usr/local/tomcat7/apache-tomcat-7.0.53/bin/shutdown.sh

sh /usr/local/tomcat7/apache-tomcat-7.0.53/bin/startup.sh
;;
esac
exit 0


sudo chmod 755 /etc/init.d/tomcat7
komutu ile sikriptin yönetilebilmesi için aşağıdaki komutu verin.

sudo ln -s /etc/init.d/tomcat7 /etc/rc1.d/K99tomcat7
sudo ln -s /etc/init.d/tomcat7 /etc/rc2.d/S99tomcat7
komutlarını vererek skriptin başlanğıç dosyası ile sembolik link kurmasını sağlayınız.

sudo nano /usr/local/tomcat7/apache-tomcat-7.0.53/conf/server.xml
komutu ile server.xml dosyasını açınız ve Connector kısmındaki kodlamayı aşağıdaki gibi düzenleyiniz:

<Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1"
      connectionTimeout="20000"
      redirectPort="8443"
      maxThreads="150"
      minSpareThreads="25"
      maxSpareThreads="75"
      enableLookups="false"
      acceptCount="100"
      disableUploadTimeout="true"
      URIEncoding="UTF-8" />

sudo nano /etc/profile
komutu ile /etc/profile dosyasına giriniz.

export JAVA_OPTS="-Xmx512M -Xms64M -Dfile.encoding=UTF-8"
bu satırı dosyanın sonuna ekleyin.

sudo /etc/init.d/tomcat7 start
komutu ile Tomcati başlatınız.

sudo useradd -m dspace
komutuyla dspace adlı bir kullanıcı oluşturun.


sudo passwd dspace
komutu ile dspace kullanıcısı için şifrenizi iki kere girerek onaylayınız.

Uyarı: Eğer dspace kullanıcısına dspace dışında farklı bir şifre verecek olursanız dspace yazılımını extract ettikten sonra, verdiğiniz şifreyi mutlaka build.proparties dosyasında (db.password = şifre) değiştirmelisiniz.

sudo chown -R dspace:dspace /usr/local/tomcat7/
komutlarıyla dspace kullanıcısının Tomcat'i sahiplenmesini sağlayınız.

sudo mkdir /dspace
komutuyla DSpace’in kurulumunda gerekli olacak dspace adındaki klasörü oluşturun.

sudo chown dspace /dspace
komutu ile /dspace klasörünün grup haklarını dspace kullanıcısına veriniz.
 
sudo wget http://downloads.sourceforge.net/project/dspace/DSpace%20Stable/4.2/dspace-4.2-src-release.zip
komutu ile DSpace 4.2 sürümünü indiriniz

sudo unzip dspace-4.2-src-release.zip
komutu ile dosyayı ekstrakt ediniz.
  
sudo su postgres
komutu ile postgres kullanıcısına geçiş yapınız.

Uyarı: Bu komuttan sonra postgres kullanıcısında olduğunuzdan emin olun.
postgres@scelik:/$

createuser -U postgres -d -A -P dspace
komutu ile PostgreSQL için dspace adında bir kullanıcı oluşturunuz.

Uyarı: (dspace'in veri tabanına erişebilmesi için kullanıcı şifresi belirleyiniz ve onaylayınız. Yeni rol sorusuna “n” yanıtı veriniz.)

exit

komutu ile postgres kullanıcısından çıkınız.

sudo -u dspace createdb -U dspace -E UNICODE dspace
komutu ile PostgreSQL’de veri tabanı oluşturunuz.

sudo nano dspace-4.2-src-release/build.properties
komutu ile build.properties dosyasını açarak gerekli düzenlemeyi yapınız (build.proparites düzenleme örneği).

Uyarı:  Postgres'de açtığınız dspace veri tabanına farklı bir erişim şifresi atadıysanız mutlaka bu dosyadaki  [db.password = dspace] kısımda atadığınız şifreyi belirtmelisiniz. Bu dosya içinde yapacağınız değişiklikler kurulumla birlikte  /dspace/config/ yolu altındaki dspace.cfg dosyasına yazılacaktır. Kurulumdan sonra  dspace.cfg dosyası içinde diğer değişiklikleri yapabileceğinizi unutmayınız.

cd dspace-4.2-src-release
komutunu vererek dspace kaynak dizinine giriniz.

sudo mvn -U package
komutu ile DSpace'i paketleyiniz. Paketleme sonunda kurulum dosyaları dspace/target/dspace-4.2-build yolu altına konumlanacaktır. 
(sabırlı olun, bilgisayarın hızına göre 10-15 dakika sürebilir)

cd dspace/target/dspace-4.2-build/
komutu ile paketlenen dosyaların yer aldığı dizine giriniz. 

sudo ant fresh_install
komutu ile kurulumu gerçekleştiriniz.

sudo nano /usr/local/tomcat7/apache-tomcat-7.0.53/conf/server.xml
komutu ile server.xml dosyasını açın.

Dosyanın sonuna gidiniz ve  </Host>  kapama etiketinden önce aşağıdaki kodlamayı ekleyiniz:
<!-- Define a new context path for all DSpace web apps -->
<Context path="/xmlui" docBase="/dspace/webapps/xmlui" allowLinking="false"/>
<Context path="/solr" docBase="/dspace/webapps/solr" allowLinking="true"/> 
<Context path="/oai" docBase="/dspace/webapps/oai" allowLinking="true"/>
 
sudo chown tomcat7:tomcat7 /dspace -R
komutunu vererek tomcatin haklarını düzenleyin.
 
sudo /dspace/bin/dspace create-administrator
komutu ile DSpace 4.2 için bir yönetici hesabı oluşturunuz.

E-mail address  : snmzclk@gmail.com
First name      : Sonmez
Last name       : CELIK
Password        : *******
Again to confirm: *****
Bilgilerin doğruluğunu “y” ile onaylayın.

sudo service tomcat7 restart
komutu ile Tomcat'i yeniden başlatın.

http://localhost:8080/xmlui 
komutları ile kurulumu web ara yüzünden görebilirsiniz.

7) Detaylı DSpace Konfigürasyonu  
Detaylı konfigürasyon ayarı için aşağıdaki notlardan yararlanabilirsiniz:
8) DSpace Kullanımı
10) DSpace Yazılımı ve Veri Giriş Eğitimi
Veri giriş eğitiminde kullandığım sunum için tıklayınız...

3 yorum:

 1. (sudo nano /etc/tomcat7/server.xml)
  komutu ile server.xml dosyasını açın. şeklinde söylenmesine rağmen server.xml yolu /usr/local/tomcat7/apache-tomcat-7.0.53/conf/server.xml olduğundan (sudo nano /usr/local/tomcat7/apache-tomcat-7.0.53/conf/server.xml) komutu kullanılmalı.

  YanıtlaSil
 2. Sefa Bey,
  Uyarın için teşekkür ederim. Rehberde düzelttim.
  Selamlar,

  YanıtlaSil
 3. Merhabalar, sunucu kurulumunu rehbere göre eksiksiz olarak tamamladım. Fakat tomcat kendini kapatıyor ve kapandığı zaman otomatik olarak başlamıyor. Bu sorunu yaşayan oldu mu?

  YanıtlaSil