28 Ağustos 2015 Cuma

Wamp Server 2.5'de localhost için Alias Yönlendirmesi Örneği

Aşağıdaki örnek Open Journal Systems'in güvenlik nedeniyle apps klasörü altına alınması nedeniyle sisteme web üzerinden gelecek sorgunun yönlendirilmesi için yapılmıştır.

Alias /ojs "c:/wamp/apps/ojs/"

# to give access to phpmyadmin from outside 
# replace the lines
#
# Require local
#
# by
#
# Require all granted
#

<Directory "c:/wamp/apps/ojs/">
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride all
  <IfDefine APACHE24>
    Require local
  </IfDefine>
  <IfDefine !APACHE24>
    Order Deny,Allow
 Deny from all
 Allow from localhost ::1 127.0.0.1
</IfDefine>
</Directory>

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder