4 Eylül 2015 Cuma

DSpace OAI-PMH Arayüzü'nde Bozuk Karakter Sorunu - 2

http://sonmezcelik.blogspot.com.tr/2014/07/dspace-oai-pmh-arayuzunde-bozuk.html
paylaşımındaki yönergeyi uyguladıktan sonra sorun çözülmediyse Tomcat'in ecodingi ile igli bir sorun var demektir. O halde aşağıdaki yönergeyi uygulayın:

1) sudo find / -name "catalina.sh"
    komutuyla cathalina.sh dosyasının yerini bulunuz. Örneğin:
    /usr/local/tomcat7/apache-tomcat-7.0.53/bin/catalina.sh
   
2) cd /usr/local/tomcat7/apache-tomcat-7.0.53/bin/
    komutuyla \bin dizini altına gidin.
   
3) sudo nano catalina.sh
    komutuyla catalina.sh skritini gözden geçirin ve aşağıdaki kısmın skript içinde olduğundan emin olun:

//...
# Ensure that any user defined CLASSPATH variables are not used on startup,
# but allow them to be specified in setenv.sh, in rare case when it is needed.
CLASSPATH=

if [ -r "$CATALINA_BASE/bin/setenv.sh" ]; then
  . "$CATALINA_BASE/bin/setenv.sh"
elif [ -r "$CATALINA_HOME/bin/setenv.sh" ]; then
  . "$CATALINA_HOME/bin/setenv.sh"
fi
//...


4) sudo nano setenv.sh
    komutu ile [tomcat-folder]\bin\ yolu altında setenv.sh adlı bir dosya oluşturun ve içeriğini aşağıdaki gibi düzenleyin.

export JAVA_OPTS="-Dfile.encoding=UTF-8"
export CATALINA_OPTS="$CATALINA_OPTS -Xms512m"
export CATALINA_OPTS="$CATALINA_OPTS -Xmx8192m"
export CATALINA_OPTS="$CATALINA_OPTS -XX:MaxPermSize=256m"

Not: İlk satır OAI ara yüzünde Türkçe  karakter sorununu giderecek, diğer üç satır ise belleğin sistem tarafından dengeli  kullanımını sağlayacaktır.

4) Tomcati yenidne başlatın.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder