31 Mart 2016 Perşembe

Açık Erişim Politikaları (PASTEUR4OA)

Aşağıdaki paylaşım Güleda Doğan tarafından 31.03.2016 tarihinde listelere gönderilen mesajın kopyasıdır.

Değerli liste üyeleri,

PASTEUR4OA projesinin amacı ulusal ve kurumsal anlamdaki politika yapıcıların ve araştırma fonlayıcıların  açık erişim konusundaki bilgi ve farkındalıklarını artırmaktır. PASTEUR4OA aynı zamanda ulusal düzeyde, üniversiteler düzeyinde ve araştırma fonlayıcı kurumlar düzeyinde Avrupa Komisyonu’nun 2012 yılında yayımladığı Bilimsel Bilgiye Erişim ve Bilimsel Bilginin Korunması Konusunda Öneriler ve Ufuk 2020 için Açık Erişim Zorunluluğu dokümanları ile uyumlu olacak şekilde açık erişim stratejileri ve açık erişim politikaları geliştirilmesine ve/veya açık erişim politikalarının güçlendirilmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Proje aynı zamanda Avrupa’daki uzman kuruluşlarda Knowledge Net adlı bir ağ oluşturarak ve ulusal düzeyde, üniversiteler düzeyinde ve araştırma fonlayıcı kurumlar düzeyinde işbirlikçi bir biçimde politika oluşturmayı destekleyecek etkinlik programları geliştirerek Avrupa Birliğine üye ülkeler ve bağlantılı diğer ülkeler arasında koordinasyon sağlamayı amaçlamaktadır.

Buna ek olarak, açık erişim politikalarının geliştirilmesi ve güçlendirilmesinin teşvik edilmesi için, PASTEUR4OA, paydaşları tarafından yeni politika geliştirme ya da varolan politikaları gözden geçirme amacıyla bir dizi destekleyici doküman hazırlamış ve bunlardan aşağıda başlıkları sıralananlar Türkiye takımı tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Çevirilere ayrıca PASTEUR4OA web sitesinden erişilebilir.Sorularınız için guledaduzyol@gmail.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Saygılarımızla,


PASTER4OA Projesi Türkiye Takımı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder