1 Ağustos 2016 Pazartesi

DSpace Bölüm ve Koleksiyonlarında Listeleme Sorunu

DSpace Mirage2 ara yüzü kullananların Handle numarası içinde "." var ise (Ör: 20.500.11779 veya 11376.1 gibi) Bölümler & Koleksiyonlar sayfasındaki + işretleri ile listeleme yapamaz. Bunun çözümü için communitylist.xsl dosyasında aşağıdaki düzenleme yapılmalıdır.

Not: Bu düzenleme DSpace 4.1 sürümü ve Mirage2_precompiled ara yüzünde test edilmiştir.

sudo nano /dspace/webapps/xmlui/themes/Mirage2_precompiled/xsl/preprocess/communitylist.xsl
komutu ile communitylist.xsl dosyasını açınız.

Dosyanın sonuna gidiniz (140'uncu satır civarında / sondan ikinci paragrafla başlayan kısım). Aşağıdaki düzenlemeyi yapınız (başında eksi olan satırları çıkarıp yerine başında artı olan satırları koyunuz, olmayanları ekleyiniz):

             </xsl:call-template>
         </xsl:variable>

-        <xsl:variable name="handle">
+        <xsl:variable name="handle_pre1">
             <xsl:call-template name="string-replace-all">
                 <xsl:with-param name="text" select="$handle_pre"/>
                 <xsl:with-param name="replace" select="'/mets.xml'"/>
                 <xsl:with-param name="by" select="''"/>
             </xsl:call-template>
         </xsl:variable>

+        <xsl:variable name="handle">
+            <xsl:call-template name="string-replace-all">
+                <xsl:with-param name="text" select="$handle_pre1"/>
+                <xsl:with-param name="replace" select="'/'"/>
+                <xsl:with-param name="by" select="'_'"/>
+            </xsl:call-template>
+        </xsl:variable>

         <xsl:call-template name="string-replace-all">
             <xsl:with-param name="text" select="$handle"/>
-            <xsl:with-param name="replace" select="'/'"/>
+            <xsl:with-param name="replace" select="'.'"/>
             <xsl:with-param name="by" select="'_'"/>
         </xsl:call-template>
     </xsl:template>

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder