29 Mayıs 2012 Salı

Alıntı, Gönderme, Kaynakça

Araştırmanızı hazırlarken, başka araştırmacılar tarafından hazırlanmış kaynaklardan (kitap, makale, web sitesi...) yararlanırız. Yararlanılan kaynakların araştırmada belirtilmesi gerekir. Yararlanılan kaynakları belirtmek ve bunlara gerekli göndermeleri yapmak; bilginin kaynağını belirtmek ve araştırmanın bilimsel değeri açısından önemlidir. Böylece hem bilimsel ahlak kurallarına uymuş oluruz, hem de gereksinim duyanlar, verdiğimiz künye bilgileri yardımıyla bu kaynaklara ulaşabilir, araştırmalarını genişletebilirler.

Tanımlar:
        Alıntı: Bir kaynağa ait herhangi bir bölümü ya da yazarın cümlelerini olduğu gibi veya değiştirerek kendi eserinize aktardığınız ya da kullandığınız durumlara “alıntı yapmak” denir.
        Gönderme: Yararlandığımız kaynağın metin içinde kısaca belirtilmesidir.  Örneğin: (Çelik, 2009 : 26)
        Kaynakça: Araştırmamızı hazırlarken yararlandığımız tüm kaynakların bibliyografik künyelerini içeren listedir.
        Bibliyografik künye: Bilgi sağladığımız kaynak hakkında ayrıntılı bilgi veren yazım biçimidir.

Gönderme:
      Alıntı (değiştirerek veya özetleyerek) yaparken, kaynağın yazarının soyadı ve tarihi belirtilir (Örn.: Çelik, 2009).
        Alıntı (olduğu gibi) yapılan bir kaynağa metin içinde gönderme yaparken;  yazarının soyadı,  yayın tarihi ve sayfa sayısı belirtilir (Örn.: Çelik, 2009 : 28).
       Yazar soyadı kullandığımız ifadenin bir parçası ise, yazar soyadından sonra parantez içinde yayının tarihi ve gerekiyorsa sayfa sayısı verilir. Örneğin: Sayın Çelik (2005 : 28) üniversite kütüphanelerinde ki personel yönetiminin araştırmacıyı ve araştırma sonuçlarını etkilediğini belirtmektedir…

Alıntı (olduğu gibi):
        “Eğitimde Çoklu Zeka Kuramı” ile ilgili bir araştırmada yararlanılan kaynaktan alıntı yapma:
“Çoklu zeka teorisine göre, her öğretmenin sınıftaki öğrencilerin bireysel farklılıklarını  çok ciddi olarak ele alması gerekmektedir. Bu nedenle, çoklu zeka teorisi, bütün öğretmenlerin öğretmen-merkezli bir öğretim anlayışından öğrenci-merkezli bir öğretim anlayışına dayanan bir paradigma değişimini gerçekleştirmelerini  öngörmektedir” (Saban, 2001 : 63)

Kaynakça Örnekleri:
        Kullandığımız tüm kaynakların listesidir. Diğer bir ifadeyle, bibliyografik künyelerden oluşan bir listedir.
    Kanyakça yazımında kullanılan çeşitli biçimler vardır. APA, Harvard, MLA yaygın olarak kullanılan kaynakça yazım biçimlerdir.
  Araştırmalarımızda kullanacağımız biçimler üniversitemizin tercih ettiği biçimde olmalıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder