30 Mayıs 2012 Çarşamba

Standart Dosya Planında (SDP) Belge Numarası

Yükseköğretim kurumları için hazırlanan Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planına göre konusu belirlenen belgeler, bu konu numarasıyla oluşturulan dosyalar içinde saklanır. Yoğun yazışma yapılan konular için doğrudan konu numarasıyla dosya oluşturulabilir. Daha az yazışma yapılan alt konulara ait belgeler, ana numara verilerek açılacak tek bir dosya içinde tutulabilir. Tek dosya içindeki alt konular dosya içinde ayıraç veya klasörlerle bölünebilir.

Standart Dosya Planından oluşturulan konu numarası (dosya no) birim kodundan sonra iki "–" işareti arasında yazılır. Örneğin, kütüphanenin abone olduğu veritabanlarıyla ilgili olarak üretilen bir belge için Standart Dosya Planından alınan "806.01.05" numaralı konu kodu, birim kodundan sonra "–" işareti konularak yazılır. Evrak kayıt numarası da Dosya Kodundan sonra "-" işareti konularak yazılır (B.08.6.YÖK.2.DĞ.0.78 – 806.01.05 – 01).


Standart Dosya Planı için tıklayınız >>>

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder