15 Kasım 2012 Perşembe

OJS'den DOAJ'a Kayıt Aktarımı / Transferi

OJS'den DOAJ'a yeni sayı üst verilerini aktarırken yapılması gereken düzenleme aşağıda verilmiştir:
  •  OJS'ye Dergi Yöneticisi olarak giriş yapınız, 
  • ÜYE SAYFASI > Dergi Yönetimi > Veri Alma/Verme komutlarını takip ediniz, 
  • DOAJ İhraç Eklentisi başlığı altıdaki Dergi İhracı'nı seçeneğini klik ediniz. 
  • Eklenti tüm dergi içeriğini XML biçiminde dışarı atıyor. Bu nedenle, XML formatında dışarı atılan dosya (journal_#.xml) içeriğindeki son sayıyıya ait kaytılarını seçip, daha önceden oluşturduğumuz "DOAJ kayıt Transfer.xml" dosyasına, içindeki yapıya uygun olarak düzenliyoruz.
  • Firefox'ta görüntüleyerek hata olup olmadığına bakıyoruz. Eğer hata var ise uygun bir metin editörü ile düzenliyoruz.
  • DOAJ'ın kendi sayfasına kullanıcı adı ve şifreyle giriş yaptıktan sonra "Upload" kısmında dosya yolunu gösterip aktarıyoruz.
  • Aktarımda sadece İngilizce abstraktları dikkate alıyor. Dolayısyla burada bir düzenlemeye gerek yoktur.
  • Başlıkların önce İngilizcesini devamına da Türkçesini birleştirerek tek alana atmak doğru bir uygulama olur. Bunu ya XML dosyasına düzenleyip göndermek gerekiyor ya da yükledikten sonra DOAJ'ın sayfasında eski kayıtlardaki biçime uydurmak gerekiyor. XML dosyası içindeki;
<title language="eng">University Libraries: Purpose, Duty, Function and Organizational Structure</title>
<title language="tur">Üniversite Kütüphaneleri : Amaç, Görev, İşlev, Yönetim ve Örgüt Yapısı</title>


satırlarını

<title language="eng">University Libraries: Purpose, Duty, Function and Organizational Structure = Üniversite Kütüphaneleri : Amaç, Görev, İşlev, Yönetim ve Örgüt Yapısı</title>

şeklinde düzenlersek DOAJ'ın sayfasında tek tek uğraşmak zorunda kalmayız.

Örnek DOAJ XML dosyası içeriği:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<records xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.doaj.org/schemas/doajArticles.xsd">
<record>
<language>tur</language>
<publisher>Doğuş Üniversitesi</publisher>
<journalTitle>Doğuş Üniversitesi Dergisi</journalTitle>
<issn>1302-6739</issn>
<eissn>1308-6979</eissn>
<publicationDate>2000-07-15</publicationDate>
<volume>1</volume>
<issue>2</issue>
<startPage>52</startPage>
<endPage>62</endPage>
<publisherRecordId>234</publisherRecordId>
<title language="eng">University Libraries: Purpose, Duty, Function and Organizational Structure =
Üniversite Kütüphaneleri : Amaç, Görev, İşlev, Yönetim ve Örgüt Yapısı</title>
<authors><author><name>Sönmez ÇELİK</name><email>scelik@dogus.edu.tr</email><affiliationId>0</affiliationId></author></authors>
<affiliationsList><affiliationName affiliationId="0">Doğuş Üniversitesi Kütüphanesi</affiliationName></affiliationsList>
<abstract language="eng">In this article, university libraries, their purpose, duty, function and, management as well as their organizational structure are described. The management and organizational structure of state and private universities in Turkey is explained and the effects of shortcomings in management and organizational structure on libraries and the services that they provide are evaluted.</abstract>
<abstract language="tur">Bu araştırmada, üniversite kütüphaneleri, üniversite kütüphanelerinin amaç, görev ve işlevleri, üniversite kütüphanelerinin yönetimi ve örgüt yapısı üzerinde durulmuştur. Araştırmada incelenen konu doğrultusunda Türkiye'deki devlet ve özel üniversite kütüphanelerinin yönetimi ve örgüt yapısı anlatılarak, yönetim ve örgüt yapısındaki olumsuzlukların kütüphanelere ve kütüphane hizmetlerine olan etkisi değerlendirilmiştir.</abstract>
<fullTextUrl format="html">http://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/view/236</fullTextUrl>
<keywords><keyword>Üniversite Kütüphaneleri</keyword><keyword>Yönetim ve Örgütlenme</keyword><keyword>Türkiye</keyword></keywords>
</record>
</records>

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder