19 Kasım 2012 Pazartesi

OJS Kullanan Türkçe Dergiler

2012 yılında Türkiye'de OJS kullan Türkçe dergi sayısı 324' ulaştı:
 1. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 2. Acta Orthop Traumatol Turc
 3. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
 4. Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) Journal
 5. AİBÜ - İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
 6. AKÜ E-Dergi Sistemi Demo Dergi
 7. AKÜ İİBF Dergisi
 8. Alınteri Zirai Bilimler Dergisi
 9. Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi - Studien zur deutschen Sprache und Literatur
 10. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 11. An International Journal of Optimization and Control: Theories & Applications (IJOCTA)
 12. Anadolu Araştırmaları
 13. Anadolu Hemşireik ve Sağlık Bilimleri Dergisi
 14. Anadolu Journal of Agricultural Sciences
 15. Anadolu University Journal of Science and Technology – A Applied Sciences and Engineering
 16. Anadolu University Journal of Science and Technology – B  Theoretical Sciences
 17. Anadolu University Journal of Science and Technology – C Life Sciences and Biotechnology
 18. Ankara Law Review
 19. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi
 20. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi
 21. Ankara Universitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
 22. Ankara Üniveritesi Tıp Fakültesi Mecmuası
 23. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
 24. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi
 25. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi
 26. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi
 27. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 28. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 29. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 30. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
 31. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul
 32. Archivum Anatolicum / Anadolu Arşivleri
 33. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
 34. Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
 35. ATATÜRK DERGİSİ / JOURNAL OF ATATÜRK
 36. ATATÜRK İLETİŞİM - ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ UYGULAMA GAZETESİ
 37. ATATÜRK İLETİŞİM DERGİSİ
 38. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2008-2009 HABER BÜLTENİ
 39. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ / THE JOURNAL OF DENTAL FACULTY OF ATATURK UNIVERSITY
 40. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DERGİSİ / JOURNAL OF FINE ARTS FACULTY
 41. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ / ATATURK UNIVERSITY FACULTY OF DIVINITY REVIEW
 42. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KÂZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ / JOURNAL OF KÂZIM KARABEKİR EDUCATION FACULTY
 43. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ / THE EURASIAN JOURNAL OF MEDICINE
 44. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ / JOURNAL OF TURKISH RESEARCH INSTITUTE
 45. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER BİLİMLERİ DERGİSİ
 46. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ / JOURNAL OF THE FACULTY OF AGRICULTURE
 47. Atatürk Yolu
 48. Avrasya İncelemeleri Dergisi
 49. Balkan Journal of Social Sciences
 50. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü E-Dergisi
 51. BAP
 52. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (MAKALE KABULÜ HENÜZ BAŞLAMAMIŞTIR)
 53. Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
 54. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ / JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCES
 55. Bilgi Dünyası
 56. Bilgi Ve Belge Araştırmaları
 57. Bitki Koruma Bülteni
 58. Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Dergisi
 59. BSAD
 60. Buca Faculty of Education Journal
 61. Cell Membranes and Free Radical Research
 62. Cerrahpaşa Tıp Dergisi
 63. Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi
 64. Chimica Acta Turcica
 65. Coğrafya Dergisi
 66. Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series A 1: Mathematics and Statistics
 67. Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series A2-A3: Physics, Engineering Physics, Electronic Astronomy
 68. Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series B: Chemistry and Chemical Engineering
 69. Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series C: Biology, Geological Engineering and Geophysical Eng
 70. Contemporary Educational Researches Journal
 71. Cumhuriyet Dental Journal
 72. Cumhuriyet International  Journal of Education
 73. Cumhuriyet Medical Journal (CMJ)
 74. Cumhuriyet Nursing Journal
 75. Cumhuriyet Yerbilimleri Dergisi (Cumhuriyet Earth Sciences Journal)
 76. Cypriot Journal of Educational Sciences
 77. Çanakkale Tıp Dergisi
 78. ÇEVRE SORUNLARI ARAŞTIRMA MERKEZİ BÜLTEN
 79. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
 80. deneme
 81. deneme dergisi
 82. Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Dergisi
 83. DEÜ Fen ve Mühendislik Dergisi
 84. DEÜ Hastane Arpa Boyu Bülteni
 85. DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 86. Deü İşletme Fakültesi Dergisi
 87. DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ
 88. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi
 89. Dilbilim
 90. DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ / EASTERN GEOGRAPHICAL REVIEW
 91. Doğuş Üniversitesi Dergisi
 92. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 93. DTCF Arkeoloji  Bölümü Dergisi
 94. DTCF Felsefe Dergisi
 95. DTCF Türkoloji Dergisi
 96. Dumlupınar Sanat ve Tasarım,
 97. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
 98. EASTERN JOURNAL OF MEDICINE
 99. Economics and Finance Journal
 100. Eğitim Bilim Toplum
 101. EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ
 102. Eğitim Ve Bilim
 103. Eğitim ve Bilim / Education and Science
 104. Eğitimde Kuram ve Uygulama
 105. Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi
 106. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi
 107. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 108. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 109. European J Of Physics Education
 110. Fe dergi: feminist eleştiri
 111. Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Araştırma Dergisi
 112. Fen Bilimleri Dergisi
 113. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 114. Firat International Journal for Institute of Educational Sciences
 115. Fleboloji Derneği Dergisi
 116. FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi
 117. GAZI JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCES
 118. GAZIANTEP UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES
 119. Gaziantep Tıp Dergisi
 120. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 121. GeoSound
 122. GEPHYRA
 123. Global Journal of Arts Education
 124. Global Journal of Business, Economics and Management
 125. Global Journal of Computer Science
 126. Global Journal of Guidance and Counselling
 127. Global Journal of Information Technology
 128. Global Journal of Psychology Research
 129. Global Journal of Sociology
 130. Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi
 131. GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ / JOURNAL OF INSTITUTE OF FINE ARTS
 132. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HALKBİLİMİ YILLIĞI
 133. Halk Sağlığında GÜNDEM
 134. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi
 135. Hebele
 136. HUMANITAS ULUSLARARASI ÇEVRİMİÇİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ / HUMANITAS INTERNATIONAL E-JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES
 137. Ilahiyat Studies: A Journal on Islamic and Religious Studies
 138. INTERNATIONAL JOURNAL OF AUTOMOTIVE ENGINEERING AND TECHNOLOGIES
 139. International Journal of Business Economics and Finance
 140. International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences
 141. International Journal of Learning and Teaching
 142. International Journal of Middle Eastern and European Union Studies
 143. International Journal of Politics & Economics
 144. Istanbul University - Journal of Electrical & Electronics Engineering
 145. IUFS Journal of Biology
 146. İ.Ü. Mühendislik Bilimleri Dergisi
 147. İ.Ü.Çeviribilim Dergisi (IU Journal of Translation Studies)
 148. İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi
 149. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ / JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
 150. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 151. İktisat Fakültesi Mecmuası
 152. İktisat Politikaları Araştırmaları Dergisi
 153. İlahiyat Fakültesi Dergisi
 154. İlahiyat Fakültesi Elektronik Dergisi
 155. İletişim Araştırmaları Dergisi
 156. İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi
 157. İlköğretim Araştırmaları Dergisi
 158. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 159. İnsan ve Toplum Dergisi
 160. İnsanbilim Dergisi
 161. İPTAL (Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi)
 162. İslam Tetkikleri Dergisi
 163. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi
 164. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi                Journal of Istanbul University Faculty of Dentistry
 165. İstanbul Üniversitesi Felsefe Arkivi Dergisi
 166. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
 167. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası
 168. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 169. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi
 170. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi
 171. İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi
 172. İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi
 173. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
 174. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
 175. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi
 176. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
 177. İstanbul Yerbilimleri Dergisi
 178. İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi
 179. İTÜDERGİSİ/a
 180. İTÜDERGİSİ/b
 181. İTÜDERGİSİ/c
 182. İTÜDERGİSİ/d
 183. İTÜDERGİSİ/e
 184. Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi
 185. JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakltesi Dergisi
 186. Journal of Aeronautics and Space Technologies
 187. JOURNAL OF EXPERIMENTAL AND CLINICAL MEDICINE
 188. Journal of Faculty Pharmacy of Istanbul University
 189. Journal of Inonu University Medical Faculty
 190. Journal of Internet Applications and Management
 191. Journal of Pediatric Sciences (ISSN:1309-1247)
 192. Journal of Social Studies Education Research
 193. JOURNAL OF SPORTS AND PERFORMANCE RESEARCHES
 194. Journal of the Entomological Research Society
 195. Journal of the Faculty of Forestry, Istanbul University
 196. Kadın Araştırmaları Dergisi
 197. Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal of Engineering Sciences
 198. Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal Of Natural Sciences
 199. Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi
 200. KBU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE SİSTEMİ
 201. Kelam Araştırmaları Dergisi
 202. Kocatepe Tıp Dergisi
 203. Kocatepe Veteriner  Dergisi
 204. Konservatoryum
 205. KURAMSAL EĞİTİMBİLİM DERGİSİ
 206. LITERA
 207. LOKMAN HEKİM DERGİSİ
 208. Lokman Hekim Journal of Medical History and Folk Medicine
 209. Maliye Araştırma Merkezi Konferansları
 210. Mantar Dergisi
 211. Marife
 212. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ
 213. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 214. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 215. Mathematical & Computational Applications
 216. Mediterráneo/Mediterraneo
 217. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 218. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 219. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 220. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ
 221. METU Journal of the Faculty of Architecture
 222. MILLI FOLKLOR
 223. Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni
 224. MİLLİ EĞİTİM Dergisi
 225. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ VE YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
 226. Mühendislik Bilimleri Dergisi
 227. Nevşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 228. Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 229. OLBA
 230. Osmangazi Tıp Dergisi
 231. Osmanlı Bilimi Araştırmaları
 232. OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi)
 233. Öneri Dergisi
 234. Pamukkale Journal of Sport Sciences
 235. PAMUKKALE TIP DERGİSİ
 236. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences
 237. Procedia Advancing Applied Sciences
 238. Procedia Information Technology and Computer Science
 239. Procedia New Trends in Social and Behavioural Sciences
 240. Psikoloji Çalışmaları Dergisi
 241. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
 242. REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL
 243. Revista Internacional de Organizaciones
 244. SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
 245. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 246. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 247. Sanat Tarihi Yıllığı
 248. Sanat ve Tasarım Dergisi
 249. SDUGEO
 250. SDÜ Arte - Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi
 251. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
 252. SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi
 253. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 254. SDÜ Fen Dergisi
 255. SDÜ Hukuk Fakültesi Dergisi
 256. SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 257. SDÜ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi
 258. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi
 259. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 260. SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 261. SDÜ Teknik Bilimler Dergisi
 262. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
 263. SDÜ Uluslararası Teknolojik  Bilimler Dergisi
 264. SDÜ Uyku Sağlığı Dergisi /  Journal of Sleep Health
 265. SDÜ Vizyoner Dergisi
 266. SDÜ Yaşam Dergisi
 267. SDÜ Yekarum Dergisi
 268. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi
 269. SELÇUK TARIM VE GIDA BİLİMLERİ DERGİSİ
 270. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi
 271. Sosyal Bilimler Dergisi
 272. SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ / JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES
 273. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
 274. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ / JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES
 275. Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi
 276. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi
 277. Sosyoloji Dergisi
 278. Sosyoloji Konferansları
 279. Sosyoloji Tartışmaları Dergisi
 280. Spor Bilimleri Dergisi
 281. Şarkiyat Mecmuası
 282. Tarım Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences
 283. Tarih Araştırmaları Dergisi
 284. Tarih Dergisi
 285. Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi
 286. tasarım + kuram dergisi
 287. Tekirdağ Tıp Dergisi / Tekirdag Medical Science
 288. TEST - Türk Coğrafya Dergisi
 289. The European Journal of Invasive Sciences
 290. The International Journal of Research in Teacher Education (IJRTE)
 291. The Journal of Ondokuz Mayis University Faculty of Dentistry
 292. Tıp Eğitimi Dünyası
 293. TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ
 294. Tiyatro Araştırmaları Dergisi
 295. Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölüm Dergisi
 296. TOBAV SANAT dergisi
 297. Toplum Bilimleri Dergisi
 298. TOPRAK SU DERGİSİ
 299. Tömer Dil Dergisi
 300. TPRECD UZMAN ARAŞTIRMA YARIŞMASI
 301. Turizmoloji Dergisi
 302. Turkish Journal Of Music Education
 303. Turkish Journal of Public Health
 304. Turkish Journal of Science and Technology
 305. TÜBAV BİLİM DERGİSİ
 306. TÜRK BİLGİSAYAR VE MATEMATİK EĞİTİMİ DERGİSİ
 307. Türk Coğrafya Dergisi
 308. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi
 309. Türk İktisat Tarihi Yıllığı
 310. Türk Kütüphaneciliği
 311. Türk Onkoloji Dergisi
 312. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk Plast Surg)
 313. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
 314. Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Araştırmaları Dergisi
 315. Türkiyat Mecmuası
 316. Türkiye Entomoloji Bülteni
 317. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
 318. UniBilgi
 319. University of Istanbul Faculty of Science the Journal of Mathematics, Physics and Astronomy, New Series
 320. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 321. World Journal of Environmental Research
 322. World Journal on Educational Technology
 323. Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları
 324. Ziraat Fakültesi Dergisi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder