21 Kasım 2012 Çarşamba

“Ulusal Açık Erişim Çalıştayı” Büyük İlgi Gördü

Türkiye'de Açık Erişimle ilgili farkındalığı artırmak, kamu kaynaklarıyla gerçekleştirilen araştırma sonuçlarını kurumsal arşivler aracılığıyla ücretsiz erişime açmak, kurumsal arşiv kurmak, gerekli teknik bilgileri vermek, politika, strateji ve mevzuatı geliştirmek amacıyla düzenlenen "Ulusal Açık Erişim Çalıştayı" 8-9 Kasım 2012 tarihinde 200’ün üzerinde katılımcıyla gerçekleştirildi ve Hacettepe Üniversitesi İnternet TV’den canlı olarak yayımlandı.

“Akademik camiada faydalı ortak çıkarların yaratılması amacıyla bilginin paylaşılmasına armağan edilmiş toplumsal bir hareket”olan Açık Erişim’in her yönüyle konuşulduğu ilk toplantı olması bakımından büyük önem taşıyan "Ulusal Açık Erişim Çalıştayı", Hacettepe Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu Derneği’nin katkılarıyla Hacettepe Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Çalıştayda, COAR, LIBER, TÜBİTAK gibi kuruluşlardan konuşmacılar yer aldı ve MedOANet ve OpenAIREplus projeleri hakkında sunumlar yapıldı. Ayrıca hazırlanan Ulusal Açık Erişim Haftası Sonuç Bildirgesi ile Açık Erişim konusunda ulusal bir yol haritası belirlenmeye çalışıldı.

Üç açılış konuşması, dokuz sunumun ve iki çalıştayın gerçekleştirildiği bu toplantıda ANKOS AEKA Grubu aktif olarak rol aldı ve Açık Erişim Arşivi Oluşturma Süreci ve DSpace Kurumsal Arşiv Sisteminin Kurulması ve Uygulanması adlı çalıştayları gerçekleştirdi.

Çalıştay sayfasına erişmek için buraya tıklayınız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder