18 Aralık 2013 Çarşamba

OJS config.inc.php Dosyasında gmail Ayarı

OJS'nin e-postaları gmail ile göndermesini tercih ediyorsanız ojs klasörü altındaki config.inc.php dosyasında aşağıdaki ayarları yapmalısınız. Böylece gmail hesabınızın giden kutusunda mesajlarınızın bir kopyası da tutulmuş olur.

[email]

; Use SMTP for sending mail instead of mail()
smtp = On


; SMTP server settings
smtp_server = "ssl://smtp.gmail.com"
smtp_port = 465

; Enable SMTP authentication
; Supported mechanisms: PLAIN, LOGIN, CRAM-MD5, and DIGEST-MD5
smtp_auth = PLAIN
smtp_username = "
snmzclk@gmail.com"
smtp_password = "*******"

; Allow envelope sender to be specified
; (may not be possible with some server configurations)
allow_envelope_sender = On

; Default envelope sender to use if none is specified elsewhere
; default_envelope_sender = "snmzclk@gmail.com
"
default_envelope_sender = "
snmzclk@gmail.com"
; Enable attachments in the various "Send Email" pages.
; (Disabling here will not disable attachments on features that
; require them, e.g. attachment-based reviews)
enable_attachments = On

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder