30 Aralık 2013 Pazartesi

Sunucuya Erişim Yetkisi Sorunu

Wamp sunucu kurduktan sonra sunucuya erişmek istediğinizde  "Forbidden You don't have permission to access  on this server" hatası alıyorsanız aşağıdaki düzenleme yardımcı olabilir:

Sorunun çözümü:
Apache konfügürasyon dosyası olan httpd.conf dosyasını metin editörü ile açınız.

Dosya içindeki DocumentRoot "c:/wamp/www/" kısmının aşağısındaki

<Directory />
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Order deny,allow
    Deny from all
</Directory>

satırlarını bulun.

Buradaki "Deny from all" satırını "Allow from all" olarak değiştirin.

Sonra aşağıdaki stırları bulun.

#   onlineoffline tag - don't remove
    Order Allow,Deny
    Allow from 127.0.0.1
   
Buradaki "Allow from 127.0.0.1" satırını "Allow from all" olarak değiştirin.

Değişiklikleri kaydedin.

Wamp sunucuyu yeniden başlatın.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder