7 Mart 2014 Cuma

DSpace Veri Giriş Formuna Tez Danışmanı Alanı Ekleme

DSpace'e tez girişi yaparken danışman adını da kaydetmek istiyorsanız input-forms.xml dosyasında aşağıdaki düzenlemeyi yapmalısınız.
  • DSpace'in koştuğu sunucuya girin
  • .../dspace/config/ yolu altındaki input-forms.xml dosyasını metin editörü ile açın
  • Aşağıdaki kodlamayı uygun gördüğünüz bir yere ekleyin (Ör: yazar kodlamasından hemen sonraya olabilir)
    <field>
      <dc-schema>dc</dc-schema>
      <dc-element>contributor</dc-element>
      <dc-qualifier>advisor</dc-qualifier>
      <repeatable>true</repeatable>
      <label>Thesis advisor</label>
      <input-type>name</input-type>
      <hint>Enter the names of the advisor(s) of this thesis below.</hint>
      <required></required>
    </field>sudo service tomcat7 restart komutu ile Tomcat'i yeniden başlatın. Bundan sonra yeni bir kayıt girerken veri girşi formunun ikinci basamağında aşağıdaki çıktı ile karşılaşacaksınız.


Not: Bu yöntemle eklemek istediğiniz başka alanları da veri giriş formuna ekleyebilirsiniz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder