6 Mart 2014 Perşembe

DSpace Veri Girşinde Başlangıç Sorularını Aktifleştirme

DSpace 4.0 sütümünden itibaren veri girişi 1. Adım kısmı (başlangıç soruları) varsayılan olarak gelmemektedir. Etkin hale getirmek için aşağıdaki düzenlemeyi yapmalısınız.

.../dspace/config/ yolu altındaki item-submission.xml dosyasını metin editörü ile açın ve aşağdaki kısmı bulun. Yeşil ile gösterilen kısma --> ekleyin. Kodlamanın sonundaki --> işaretini kaldırın.

<!--Disabled by default Since DSpace 4.0: Step 1 will be to gather initial information -->
   <step>
     <heading>submit.progressbar.initial-questions</heading>
         <processing-class>org.dspace.submit.step.InitialQuestionsStep</processing-class>
         <jspui-binding>org.dspace.app.webui.submit.step.JSPInitialQuestionsStep</jspui-binding>      $
         <xmlui-binding>org.dspace.app.xmlui.aspect.submission.submit.InitialQuestionsStep</xmlui-bind$
     <workflow-editable>true</workflow-editable>
   </step> -->sudo service tomcat7 restart ile Tomcat'i yeniden başlatınız.
   
Değişiklikten sonra veri girişinin 1. Adım olan aşağıdaki başlangıç soruları karşınıza gelecektir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder