5 Mart 2014 Çarşamba

Ubuntu 12.04 İşletim Sistemine DSpace 4.1 Kurulumu (v.1)

Bu kurulum, sanal bilgisayara kurulan Ubuntu 12.04 işletim sistemi üzerinde test edilmiştir. Başka işletim sistemlerine bire bir uymayabilir. DSpace kurulumunda özellikle üçüncü parti yazılımların sürümlerine dikkat edilmelidir. Kurulum rehberinin hazırlanmasında orijinal dokümantasyon (https://wiki.duraspace.org/display/DSDOC4x) temel alınmıştır.

1) Donanım Gereksinimi:
DSpace'i sunucu, PC veya dizüstü bilgisayara kurabilirsiniz. Eğer DSpace'i büyük ölçekli bir kuruluş için kuracaksanız yazılım gereksinimlerini dikkatlice gözden geçirmelisiniz. Dokümantasyonunda DSpace kurulumu için 4GB geçici hafıza (RAM), 20GB  sabit disk önerilmektedir. Test amaçlı bu kurulum için 20GB sabit disk, 2GB geçici hafıza kullanılmıştır.

2) Yazılım Önkoşulları:
Bir DSpace sunucusu için aşağıda listelenen açık kaynak kodlu (ücretsiz) üçüncü parti yazılımlara ihtiyaç duyulur:
 • OpenJDK 7
 • Apache Maven 3.x
 • Apache Ant 1.8 veya üstü
 • PostgreSQL (Veritabanı)
 • Apache Tomcat 7 veya üsütü
 • Perl (sadece [dspace]/bin/dspace-info.pl için gerekli)
3) Ubuntu 12.04 İşletim Sistemi Kurulumu ve Güncellenmesi:
Ubuntu 12.04 işletim sistemi kurulumunu dspace kullanıcı adı dışında farklı bir adla gerçekleştiriniz.
Örneğin: snmz

Not 1: Kurulum için İnternet bağlantınızın olması gerektirdiğini unutmayın.
Not 2: İşletim sistemi güncelleme, üçüncü parti yazılımlar ile DSpace kurulum süreçlerini terminal penceresinden gerçekleştiriniz. 

Üçüncü parti yazılımların kurulumuna geçmeden önce işletim sistemini güncelleyiniz. Bunun için sırasıyla aşağıdaki komutları veriniz:
snmz@snmz:~$ sudo apt-get update
snmz@snmz:~$ sudo apt-get upgarede

4) Üçüncü Parti Yazılımlar
4.1) OpenJDK 7 kurulumu: Bunun için aşağıdaki komutu veriniz:
snmz@snmz:~$ sudo apt-get install openjdk-7-jdk

4.2) Apache Maven 3.x (Java kurulum aracı): DSpace istemcisi için kurulum sürecinde paketin birleştirilmesinin ilk adımında Maven gereklidir. Maven kurlumu için aşağıdaki komutu veriniz:
snmz@snmz:~$ sudo apt-get install ant maven

4.3) Apache Ant 1.8 veya üstü (Java kurulum aracı): Apache Ant, kurulum sürecinin ikinci adımında gereklidir. Apache Ant, Apache Maven ile birlikte kurulduğundan ayrıca kurmaya gerek yoktur.

4.4) PostgreSQL  Veri Tabanı: PostgreSQL veri tabanı kurulumu için aşağıdaki komutu veriniz:
snmz@snmz:~$ sudo apt-get install postgresql-9.1

PostgreSQL yükleme işleminden sonra /etc/postgresql/9.1/main/ yolu altındaki postgresql.conf ve pg_hba.conf dosyalarında düzenleme yapmak gerekir:
postgresql.conf dosyasını metin editörü ile açmak için aşağıdaki komutu veriniz:
snmz@snmz:~$ sudo nano /etc/postgresql/9.1/main/postgresql.conf
dosya içinde #listen_addresses = 'localhost' ile başlayan satırı bulunuz. Satır başındaki # işaretini kaldırın ve kaydedin.

pg_hba.conf dosyasını metin editörü ile açmak için aşağıdaki komutu veriniz:
snmz@snmz:~$ sudo nano /etc/postgresql/9.1/main/pg_hba.conf
Dosyasının sonuna aşağıdaki satırı ekleyin ve kaydedin.
host     dspace      dspace     127.0.0.1      255.255.255.255     md5 

PostgreSQL veri tabanını aşağıdaki komutlarla kapatıp yeniden açın:
snmz@snmz:~$ sudo service postgresql stop
snmz@snmz:~$ sudo service postgresql start

4.5) Apache Tomcat 7 veya üstü: Apache tomcat kurulumu için aşağıdaki komutu veriniz:
snmz@snmz:~$ sudo apt-get install tomcat7
(not: DSpace kurulum dokümantasyonda  Tomcat'in 7.0.30'un altındaki sürümlerinin hafızayı fazla kullandığını belirtilmekte ve bu nedenle, Tomcat için minimum 7.0.30 sürümü önerilmektedir.)

Kurulumdan sonra /etc/tomcat7/ yolu altındaki server.xml dosyasında aşağıdaki düzenlemeyi yapınız. server.xml dosyasını metin editörü ile açmak için aşağıdaki komutu veriniz:
snmz@snmz:~$ sudo nano /etc/tomcat7/server.xml

Connector kısmındaki kodlamayı aşağıdaki gibi düzenleyiniz:

<Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1"
      connectionTimeout="20000"
      redirectPort="8443"
      maxThreads="150"
      minSpareThreads="25"
      maxSpareThreads="75"
      enableLookups="false"
      acceptCount="100"
      disableUploadTimeout="true"
      URIEncoding="UTF-8" />

4.6) Perl (sadece [dspace]/bin/dspace-info.pl için gerekli): Yüklenen  yazılımlarla birlikte otomatik kurulduğundan ayrıca kurmaya gerek yok.

5) DSpace Kurulumu
5.1) Kullanıcı Oluşturma
DSpace kurulumundan önce bir dspace kullanıcısı oluşturmak için aşağıdaki komutu veriniz:
snmz@snmz:~$ sudo useradd -m dspace

dspace kullanıcısına şifre atamak için aşağıdaki komutu veriniz:
snmz@snmz:~$ sudo passwd dspace
dspace kullanıcısı için şifrenizi iki kere girerek onaylayınız.

UYARI: Eğer dspace kullanıcısına dspace dışında farklı bir şifre verecek olursanız 5.5 başlığı altındaki uyarıyı dikkate alarak dspace yazılımını extract ettikten sonra, atadığınız şifreyi mutlaka build.proparties dosyasında (db.password = yeni şifre) değiştirmelisiniz.
 
5.2) DSpace Klasörü Oluşturma
DSpace’in kurulumunda gerekli olacak dspace adındaki klasörü oluşturmak için aşağıdaki komutu veirniz:
snmz@snmz:~$ sudo mkdir /dspace

dspace kullanıcısının /dspace klasörünü sahiplenmesi/tanıması için aşağıdaki komutu veriniz:
snmz@snmz:~$ sudo chown dspace /dspace


5.3) DSpace Yazılımını İndirme ve Açma
DSpace 4.1 sürümünü indirmek için aşağıdaki web adresini komut satırına giriniz:
snmz@snmz:~$ sudo wget http://downloads.sourceforge.net/project/dspace/DSpace%20Stable/4.1/dspace-4.1-src-release.zip

İndirdiğiniz sıkıştırılmış dosyayı açmak için aşağıdaki komutu veriniz.
snmz@snmz:~$ sudo unzip dspace-4.1-src-release.zip

5.4) PostgreSQL Veri Tabanı Kullanıcısı Oluşturma
PostgreSQL veri tabanı kullanıcısı oluşturmak için öncelikle postgres kullanıcısına geçiş yapınız. Bunun için aşağıdaki komutu veriniz:
snmz@snmz:~$ sudo su postgres
UYARI: Bu komuttan sonra kullanıcı adının aşağıdaki gibi olduğundan emin olun.
postgres@dspace:/home/dspace$

dspace kullanıcısı oluşturmak için aşağıdaki komutu veriniz:
postgres@dspace:/home/dspace$ createuser -U postgres -d -A -P dspace
UYARI: (dspace'in veri tabanına erişebilmesi için kullanıcı şifresi belirleyiniz ve onaylayınız. Yeni rol sorusuna “n” yanıtı veriniz.)
exit  komutu ile postgres kullanıcısından çıkış yapınız ve kullanıcı adının aşağıdaki gibi olduğundan emin olun.
snmz@snmz:~$ 

5.5) PostgreSQL'de Veri Tabanı Oluşturma
PostgreSQL’de veri tabanı oluşturmak için aşağıdaki komutu veriniz:
snmz@snmz:~$ sudo -u dspace createdb -U dspace -E UNICODE dspace

5.6. DSpace 4.1’i Paketleme ve Kurma

UYARI: Yazılımı indirip extract ettikten sonra  
snmz@snmz:~/dspace-4.1-src-release$ altındaki  build.properties dosyasında gerekli düzenlemeyi yapınız. Özellikle dspace kullanıcısına başka bir şifre ataması yaptıysanız mutlaka bu dosyadaki [db.password = dspace] kısımda atadığınız şifreyi belirtmelisiniz. Bu dosya içinde yapacağınız değişiklikler kurulumla birlikte  /dspace/config/ yolu altındaki dspace.cfg dosyasına yazılacaktır. Kurulumdan sonra  dspace.cfg dosyası içinde diğer değişiklikleri yapabileceğinizi unutmayınız. Bu dosya içindeki yapılması gereken ön düzenleme için tıklayınız.

build.proparties dosyasında düzenleme yaptıysanız tomcat'i aşağıdaki komutla yeniden başlatınız.
sudo service tomcat7 restart


Kurulum paketini çalıştırmak için önce dspace-4.1-src-release klasörüne giriniz. Bunun için aşağıdaki komutu veriniz:
snmz@snmz:~$ cd dspace-4.1-src-release

Paketlemeyi başlatmak için dspace-4.1-src-release klasörü altında aşağıdaki komutu veriniz:
snmz@snmz:~/dspace-4.1-src-release$ sudo mvn -U package

Paketleme başarılı bir şekilde bittikten sonra paketlenen dosyaların yer aldığı dspace-4.1-build kalasörüne giriniz. Bunun için aşağıdaki komutu veriniz:
snmz@snmz:~/dspace-4.1-src-release$ cd dspace/target/dspace-4.1-build/

Kurulumu tamamlamak için aşağıdaki komutu veriniz:
snmz@snmz:~/dspace-4.1-src-release/dspace/target/dspace-4.1-build$ sudo ant fresh_install

5.7. DSpace’in Web Uygulamasını Başlatma 
DSpace web uygulaması için iki ayrı yöntem uygulanır. Bunlardan birini tercih etmelisiniz.

Tercih 1: Tomcat'e DSpace uygulamasının yerini göstererek web uyglamasını başlatma: Bunun için /etc/tomcat7/ yolu altındaki server.xml dosyasında aşağıdaki düzenlemeyi yapınız. server.xml dosyasını metin editörü ile açmak için aşağıdaki komutu veriniz:
snmz@snmz:~$ sudo nano /etc/tomcat7/server.xml

Açtığınız dosyanın sonuna gidiniz ve  </Host>  kapatma komutundan önce aşağıdaki kodlamayı ekleyiniz.

<!-- Define a new context path for all DSpace web apps -->
<Context path="/xmlui" docBase="/dspace/webapps/xmlui" allowLinking="true"/>
<Context path="/sword" docBase="/dspace/webapps/sword" allowLinking="true"/>
<Context path="/oai" docBase="/dspace/webapps/oai" allowLinking="true"/>
<Context path="/jspui" docBase="/dspace/webapps/jspui" allowLinking="true"/>
<Context path="/lni" docBase="/dspace/webapps/lni" allowLinking="true"/>
<Context path="/solr" docBase="/dspace/webapps/solr" allowLinking="true"/>
 

Yapıtğınız değişiklikleri kaydediniz ve dosyadan çıkınız.


Tomcat'in /dspace klasörünü okuyabilmesi için aşağıdaki komutu veriniz.
snmz@snmz:~$  sudo chown tomcat7:tomcat7 /dspace -R

Tercih 2: /dspace/webapps/ altındaki dosyaların /tomcat altına kopyalayarak uygulamasını başlatma: Bunun için /dspace/config/dspace.cfg dosyasında gerekli düzenlemeyi/özelleştirmeyi yaptıktan sonra aşağıdaki komutu veriniz:
snmz@snmz:~$ sudo cp -R /dspace/webapps/* /var/lib/tomcat7/webapps*

5.8. Tomcat'in Yeniden Başlatılması
Seçtiğiniz tercihten sonra, yapılan düzenlemeleri tomcat'e tanıtmak için aşağıdaki komutla tomcat'i yeniden başlatınız:
snmz@snmz:~$ sudo service tomcat7 restart

6) DSpace Yönetici Hesabı
DSpace 4.1 için bir yönetici hesabı oluşturunuz. Bunun için aşağıdaki komutu verin ve gerekli bilgileri tamamlayın:
snmz@snmz:~$ sudo /dspace/bin/dspace create-administrator
E-mail address: snmzclk@gmail.com
First name: Sonmez
Last name: CELIK
Password: *****
Again to confirm: *****
Bilgilerin doğruluğunu “y” ile onaylayın.

Böylece kurulum tamamlanmış oldu. Sıra geldi tarayıcı üzerinden DSpace’i kontrol etmeye. Bunun için aşağıdaki adresleri tarayıcınızın adres satırına yazarak kontrol ediniz.

7) DSpace Konfigürasyonu

- Genel konfigürasyon (/dspace/config/dspace.cfg): Örneğin; veri tabanı, web adresi, e-posta sunucusu, dosya depolama, geçmiş (log) depolama adresi,  arama yaraları, indeksleme, handle (kulp) adresi,  proxy adresi, ambargo seçenekleri, gönderi süreci düzenleme, küçük resim (thumnail) oluşturma, öğe görüntüleme seçenekleri, öğe sayısı görüntüleme seçenekleri, listeleme seçenekleri, dil seçenekleri,  otorite kontrol seçenekleri, doküman yükleme seçenekleri, istatistik raporları seçenekleri, web ara yüz ayarları gibi tüm değişiklikler için /dspace/config/dspace.cfg dosyasında düzenleme yapabilirsiniz.

- OAI, SOLR, SWORD gibi hizmetlerin konfigürasyonu: Bu hizmetler için /dspace/config/modules klasörü altında bulunan dosyalarda düzenleme yapabilirsiniz. 


Genel Ayarlar(/dspace/config/) :
 • dspace.cfg
Veri tabanı, temel web adresi, e-posta, depolama,  arama, indeksleme, handle, ambargo, görüntüleme, listeleme, dil,  otorite kontrol, istatistik vb. ayarları (Öncelikli ayarlar için tıklayınız.)

e-posta ayarları (/dspace/config/) :
 • dspace.cfg
##### Email settings ###### başlığı altındaki ayarlar

e-posta içeriği düzenleme (/dspace/config/emails)
 •  emails klasörü altındaki dosyalar

Veri giriş formu düzenleme (/dspace/config/):
 • input-forms.xml; item-submission.xml dosyaları
Veri giriş adımı düzenleme detayı için tıklayınız.
LDAP ayarı (/dspace/config/modules/):
 • authentication-ldap.cfg dosyaları

Logo ve diğer görseller (/dspace/xmlui/webapps/xmlui/themes/Mirage/images):
 • dspace-logo-only.png
 Sayfa başlığı (/dspace/mxlui/webapps/xmlui/themes/Mirage/lib/xls/core):
 • page-structure.xls

Harmanlama ayarları (/dspace/config/modules/):
 • modules klasörü içindeki dosyalar
Sayfa üstü bilgi notu (/dspace/config/):
 • news-xmlui.xml

Dil seçeneği ekleme (/dspace/config/):
 • dspace.cfg
# may be used, e. g: webui.supported.locales = en yerine
webui.supported.locales = tr, en

Arama Operatörü  (/dspace/config/) :
 • dspace.cfg
search.operator = OR yerine
search.operator = AND

Dil dosyası (/dspace/webapps/xmlui/i18n/):
 • messages_tr.xml
 Ambargo seçenekleri (/dspace/config/) :
 • dspace.cfg
#### Embargo Settings #### başlığı altındaki ayarlar

css dosyası (/dspace/webapps/xmlui/themes/Mirage/lib/css/):
 • style.css
 Tema seçimi (/dspace/config/):
 •  xmlui.xconf (Mirage, Reference, Classic, Kubrick)
Handle (Kulp) Uygulaması
Handle Uygulaması hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

Handle uygulamasını daha sonra düşünüyorsanız /dspace/config/dspace.cfg dosyasında aşağıdaki düzenlemeyi yapınız:
# to use your site's URL, eg. handle.canonical.prefix = ${dspace.url}/handle/ yerine
handle.canonical.prefix = ${dspace.url}/handle/

handle.canonical.prefix = http://hdl.handle.net/ yerine
# handle.canonical.prefix = http://hdl.handle.net/

handle.prefix = 123456789 yerine 
# handle.prefix = 123456789

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder