27 Şubat 2014 Perşembe

Ubuntu 12.04 İşletim Sistemine DSpace 4.0 Kurulumu


Bu kurulum, sanal bilgisayara kurulan Ubuntu 12.04 işletim sistemi üzerinde test edilmiştir. Başka işletim sistemlerine bire bir uymayabilir. DSpace kurulumunda özellikle üçüncü parti yazılımların sürümlerine dikkat edilmelidir. Aşağıdaki dokümantasyonun hazırlanmasında  https://wiki.duraspace.org/display/DSDOC4x adresindeki orijinal dokümantasyondan ve http://linuxhalwa.blogspot.com.tr/2013/06/installing-dspace-3x-on-ubuntu-1204.html adreslerindeki uygulama önreğinden yararlanılmıştır.

1) Donanım Gereksinimi:
DSpace'i sunucu, PC veya dizüstü bilgisayara kurabilirsiniz.  Eğer DSpace'i büyük ölçekli bir kuruluş için kuracaksanız yazılım gereksinimlerini dikkatlice gözden geçirmelisiniz. Dokümantasyonunda Dspace kurulumu için 4GB geçici hafıza (RAM), 20GB  sabit disk önerilmektedir. Test amaçlı bu kurulum için 20GB sabit disk, 2GB geçici hafıza kullanılmıştır.

2) Yazılım Önkoşulları:
Bir DSpace sunucusu için aşağıda listelenen açık kaynak kodlu (ücretsiz) üçüncü parti yazılımlara ihtiyaç duyulur:
 • OpenJDK 7
 • Apache Maven 3.x
 • Apache Ant 1.8 veya üstü
 • PostgreSQL (Veritabanı)
 • Apache Tomcat 7 veya üsütü
 • Perl (sadece [dspace]/bin/dspace-info.pl için gerekli)
3) Ubuntu 12.04 İşletim Sistemi Kurulumu ve Güncellenmesi:
Ubuntu 12.04 işletim sistemi kurulumunu dspace kullanıcı adı dışında farklı bir adla gerçekleştiriniz.
Örneğin: snmz

Not: İşletim sistemi güncelleme, üçüncü parti yazılımlar ile DSpace kurulum süreçlerini terminal penceresinden gerçekleştiriniz. 

Üçüncü parti yazılımların kurulumuna geçmeden önce işletim sistemini güncelleyiniz. Bunun için sırasıyla aşağıdaki komutları veriniz:
snmz@snmz:~$ sudo apt-get update
snmz@snmz:~$ sudo apt-get upgarede

4) Üçüncü Parti Yazılımlar
4.1) OpenJDK 7 kurulumu: Bunun için aşağıdaki komutu veriniz:
snmz@snmz:~$ sudo apt-get install openjdk-7-jdk

4.2) Apache Maven 3.x (Java kurulum aracı): DSpace istemcisi için kurulum sürecinde paketin birleştirilmesinin ilk adımında Maven gereklidir. Maven kurlumu için aşağıdaki komutu veriniz:
snmz@snmz:~$ sudo apt-get install ant maven

4.3) Apache Ant 1.8 veya üstü (Java kurulum aracı): Apache Ant, kurulum sürecinin ikinci adımında gereklidir. Apache Ant, Apache Maven ile birlikte kurulduğundan ayrıca kurmaya gerek yoktur.

4.4) PostgreSQL  Veri Tabanı: PostgreSQL veri tabanı kurulumu için aşağıdaki komutu veriniz:
snmz@snmz:~$ sudo apt-get install postgresql-9.1

PostgreSQL yükleme işleminden sonra /etc/postgresql/9.1/main/ yolu altındaki postgresql.conf ve pg_hba.conf dosyalarında düzenleme yapmak gerekir:
postgresql.conf dosyasını metin editörü ile açmak için aşağıdaki komutu veriniz:
snmz@snmz:~$ sudo nano /etc/postgresql/9.1/main/postgresql.conf
dosya içinde #listen_addresses = 'localhost' ile başlayan satırı bulunuz. Satır başındaki # işaretini kaldırın. Ctrl+O tuşu ile kaydedin, Ctrl+X tuşu ile çıkın.

pg_hba.conf dosyasını metin editörü ile açmak için aşağıdaki komutu veirniz:
snmz@snmz:~$ sudo nano /etc/postgresql/9.1/main/pg_hba.conf
Dosyasının sonuna aşağıdaki satırı ekleyin.
host dspace dspace 127.0.0.1 255.255.255.255 md5 
Ctrl+O tuşu ile kaydedin, Ctrl+X tuşu ile çıkın.

PostgreSQL veri tabanını aşağıdaki komutlarla kapatıp yeniden açın:
snmz@snmz:~$ sudo service postgresql stop
snmz@snmz:~$ sudo service postgresql start

4.5) Apache Tomcat 7 veya üstü: Apache tomcat kurulumu için aşağıdaki komutu veriniz:
snmz@snmz:~$ sudo apt-get install tomcat7
(not: DSpace kurulum dokümantasyonda  Tomcat'in 7.0.30'un altındaki sürümlerinin hafızayı fazla kullndığı belirtilmekte ve bu nedenle, Tomcat için minumum 7.0.30 sürümü önerilmektedir.  Ancak şu halde yukarudaki komutla konsoldan kurulum yapılınca 7.0.26'yı kurmaktadır.)

Kurulumdan sonra /etc/tomcat7/ yolu altındaki server.xml dosyasında aşağıdaki düzenlemeyi yapınız. server.xml dosyasını metin editörü ile açmak için aşağıdaki komutu veriniz:
snmz@snmz:~$ sudo nano /etc/tomcat7/server.xml

Connector kısmındaki kodlamayı aşağıdaki gibi düzenleyiniz:

<Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1"
      connectionTimeout="20000"
      redirectPort="8443"
      maxThreads="150"
      minSpareThreads="25"
      maxSpareThreads="75"
      enableLookups="false"
      acceptCount="100"
      disableUploadTimeout="true"
      URIEncoding="UTF-8" />

ctrl+O ile kaydedip ctrl+X ile metin editörünü kapatınız.

4.6) Perl (sadece [dspace]/bin/dspace-info.pl için gerekli): Yüklenen  yazılımlarla birlikte otomatik kurulduğundan ayrıca kurmaya gerek yok.

5) DSpace Kurulumu
5.1) Kullanıcı Oluşturma
DSpace kurulumundan önce bir dspace kullanıcısı oluşturunuz. Bunun için aşağıdaki komutu veriniz:
snmz@snmz:~$ sudo useradd -m dspace

dspace kullanıcısına şifre oluşturmak için aşağıdaki komutu veriniz:
snmz@snmz:~$ sudo passwd dspace

5.2) Dspace Klasörü Oluşturma
DSpace’in kurulumunda gerekli olacak dspace adındaki klasörü oluşturmak için aşağıdaki komutu veirniz:
snmz@snmz:~$ sudo mkdir /dspace

dspace kullanıcısının /dspace klasörünü sahiplenmesi/tanıması için aşağıdaki komutu veriniz:
snmz@snmz:~$ sudo chown dspace /dspace

5.3) DSpace Yazılımını İndirme ve Açma
DSpace 4.0 sürümünü indirmek için aşağıdaki aşağdaki web adresini komut satırına giriniz:
snmz@snmz:~$ sudo wget http://downloads.sourceforge.net/project/dspace/DSpace%20Stable/4.0/dspace-4.0-src-release.zip

İndirdiğiniz sıkıştırılmış dosyayı açmak için aşağıdaki komutu veirniz.
snmz@snmz:~$ sudo unzip dspace-4.0-src-release.zip

5.4) PostgreSQL Veri Tabanı Kullanıcısı Oluşturma
Veri tabanı ayarı için öncelikle postgres kullanıcısına geçiş yapınız. Bunun için aşağıdaki komutu veriniz:
snmz@snmz:~$ sudo su postgres

Bu komuttan sonra kullanıcı adının aşağıdaki gibi olduğundan emin olun.
postgres@dspace:/home/dspace$

PostgreSQL veri tabanında dspace kullanıcısı oluşturmak için aşağıdaki komutu veirniz:
postgres@dspace:/home/dspace$ createuser -U postgres -d -A -P dspace
(kullanıcı şifresini iki kere girdikten sonra yeni rol sorusuna “n” diyerek onaylayınız.)
exit komutu ile postgres kullanıcısından çıkış yapınız ve kullanıcı adınının aşağıdaki gibi olduğundan emin olun.
snmz@snmz:~$ 

5.4) PostgreSQL'de Veri Tabanı Oluşturma
PostgreSQL’de veri tabanı oluşturmak için aşağıdaki komutu veriniz:
snmz@snmz:~$ sudo -u dspace createdb -U dspace -E UNICODE dspace

5.5. DSpace 4.0’ı Paketleme ve Kurma
Kurulum paketini çalıştırmak için önce dspace-4.0-src-release klasörüne giriniz. Bunun için aşağıdaki komutu veriniz:
snmz@snmz:~$ cd dspace-4.0-src-release

Paketlemeyi başlatmak için dspace-4.0-src-release klasörü altında aşağıdaki komutu veriniz:
snmz@snmz:~/dspace-4.0-src-release$ sudo mvn -U package

Paketleme başarılı bir şekilde bittikten sonra paketlenen dosyaların yer aldığı dspace-4.0-build kalasörüne giriniz. Bunun için aşağıdaki komutu veriniz:
snmz@snmz:~/dspace-4.0-src-release$ cd dspace/target/dspace-4.0-build/

Kurulumu tamamlamak için aşağıdaki komutu veriniz:
snmz@snmz:~/dspace-4.0-src-release/dspace/target/dspace-4.0-build$ sudo ant fresh_install

5.6. DSpace’in Web Uygulamasını Başlatma 
DSpace web uygulaması için iki ayrı yöntem uygulanır. Bunlardan birini tercih etmelisiniz.

Tercih 1: Tomcat'e DSpace uygulamasının yerini göstererek web uyglamasını başlatma: Bunun için /etc/tomcat7/ yolu altındaki server.xml dosyasında aşağıdaki düzenlemeyi yapınız. server.xml dosyasını metin editörü ile açmak için aşağıdaki komutu veriniz:
snmz@snmz:~$ sudo nano /etc/tomcat7/server.xml

Açtığınız dosyanın sonuna gidiniz ve  </Host>  kapatma komutundan önce aşağıdaki kodlamayı ekleyiniz.

<!-- Define a new context path for all DSpace web apps -->
<Context path="/xmlui" docBase="/dspace/webapps/xmlui" allowLinking="true"/>
<Context path="/sword" docBase="/dspace/webapps/sword" allowLinking="true"/>
<Context path="/oai" docBase="/dspace/webapps/oai" allowLinking="true"/>
<Context path="/jspui" docBase="/dspace/webapps/jspui" allowLinking="true"/>
<Context path="/lni" docBase="/dspace/webapps/lni" allowLinking="true"/>
<Context path="/solr" docBase="/dspace/webapps/solr" allowLinking="true"/>
 

Yapıtğınız değişiklikleri Ctrl+O tuşuyla kaydediniz, Ctrl+X tuşuyla dosyadan çıkınız.


Tomcat'in /dspace klasörünü okuyabilmesi için aşağıdaki komutu veriniz.
snmz@snmz:~$  sudo chown tomcat7:tomcat7 /dspace -R

Tercih 2: /dspace/webapps/ altındaki dosyaların /tomcat altına kopyalayarak uygulamasını başlatma: Bunun için /dspace/config/dspace.cfg dosyasında gerekli düzenlemeyi/özelleştirmeyi yaptıktan sonra aşağıdaki komutu veriniz:
snmz@snmz:~$ sudo cp -R /dspace/webapps/* /var/lib/tomcat7/webapps*

5.6. Tomcat'i Yeniden Başlatılması
Seçtiğiniz tercihten sonra, yapılan düzenlemeleri tomcat'e tanıtmak için aşağıdaki komutla tomcat'i yeniden başlatınız:
snmz@snmz:~$ sudo service tomcat7 restart

6) DSpace Yönetici Hesabı
DSpace 4.0 için bir yönetici hesabı oluşturunuz. Bunun için aşağıdaki komutu verin ve gerekli bilgileri tamamlayın:
snmz@snmz:~$ sudo /dspace/bin/dspace create-administrator
E-mail address: snmzclk@gmail.com
First name: Snmz
Last name: Clk
Password: *****
Again to confirm: *****
Bilgilerin doğruluğunu “y” ile onaylayın.

Böylece kurulum tamamlanmış oldu. Sıra geldi tarayıcı üzerinden DSpace’i kontrol etmeye. Bunun için aşağıdaki adresleri tarayıcınızın adres satırına yazarak kontrol ediniz.

7) DSpace Konfigürasyonu

- Genel konfigürasyon (/dspace/config/dspace.cfg): Örneğin; veri tabanı, web adresi, e-posta sunucusu, dosya depolama, geçmiş (log) depolama adresi,  arama yaraları, indeksleme, handle (kulp) adresi,  proxy adresi, ambargo seçenekleri, gönderi süreci düzenleme, küçük resim (thumnail) oluşturma, öğe görüntüleme seçenekleri, öğe sayısı görüntüleme seçenekleri, listeleme seçenekleri, dil seçenekleri,  otorite kontrol seçenekleri, doküman yükleme seçenekleri, istatistik raporları seçenekleri, web ara yüz ayarları gibi tüm değişiklikler için /dspace/config/dspace.cfg dosyasında düzenleme yapabilirsiniz.

- OAI, SOLR, SWORD gibi hizmetlerin konfigürasyonu: Bu hizmetler için /dspace/config/modules klasörü altında bulunan dosyalarda düzenleme yapabilirsiniz. 


Genel Ayarlar(/dspace/config/) :
 • dspace.cfg
Veri tabanı, temel web adresi, e-posta, depolama,  arama, indeksleme, handle, ambargo, görüntüleme, listeleme, dil,  otorite kontrol, istatistik vb. ayarları

e-posta ayarları (/dspace/config/) :
 • dspace.cfg
##### Email settings ###### başlığı altındaki ayarlar

e-posta içeriği düzenleme (/dspace/config/emails)
 •  emails klasörü altındaki dosyalar

Veri giriş formu düzenleme (/dspace/config/):
 • input-forms.xml; item-submission.xml dosyaları
LDAP ayarı (/dspace/config/modules/):
 • authentication-ldap.cfg dosyaları

Logo ve diğer görseller (/dspace/xmlui/webapps/xmlui/themes/Mirage/images):
 • dspace-logo-only.png
 Sayfa başlığı (/dspace/mxlui/webapps/xmlui/themes/Mirage/lib/xls/core):
 • page-structure.xls

Harmanlama ayarları (/dspace/config/modules/):
 • modules klasörü içindeki dosyalar
Sayfa üstü bilgi notu (/dspace/config/):
 • news-xmlui.xml

Dil seçeneği ekleme (/dspace/config/):
 • dspace.cfg
# may be used, e. g: webui.supported.locales = en yerine
webui.supported.locales = tr, en

Arama Operatörü  (/dspace/config/) :
 • dspace.cfg
search.operator = OR yerine search.operator = AND

Dil dosyası (/dspace/webapps/xmlui/i18n/):
 • messages_tr.xml
 Ambargo seçenekleri (/dspace/config/) :
 • dspace.cfg
#### Embargo Settings #### başlığı altındaki ayarlar

css dosyası (/dspace/webapps/xmlui/themes/Mirage/lib/css/):
 • style.css
 Tema seçimi (/dspace/config/):
 •  xmlui.xconf (Mirage, Reference, Classic, Kubrick)
Handle (Kulp) Uygulaması
Handle uygulamasını daha sonra düşünüyorsanız /dspace/config/dspace.cfg dosyasında aşağıdaki düzenlemeyi yapınız:
# to use your site's URL, eg. handle.canonical.prefix = ${dspace.url}/handle/ yerine
handle.canonical.prefix = ${dspace.url}/handle/

handle.canonical.prefix = http://hdl.handle.net/ yerine
# handle.canonical.prefix = http://hdl.handle.net/

handle.prefix = 123456789 yerine 
# handle.prefix = 123456789

Handle Uygulaması hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız

33 yorum:

 1. Yanıtlar
  1. Oruçun hocam,

   Mesajın için teşekkür ederim. Çok uğraştırdı beni ama arkadaşımızın işine yarayacağını bilmek güzel bir duygu.

   Sil
 2. ellerinize sağlık hocam, değerli anlatımınız için çok teşekkürler. Fakat bir sorum olacak
  yönetici hesabı oluştururken aşağıdaki hatayı alıyorum. nerede yanlış yapıyorum acaba?
  "admin@dspace:~$ sudo /dspace/bin/dspace create-administrator
  sudo: /dspace/bin/dspace: command not found

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Özden bey,
   /dspace/bin/ klasörünün altı boş mu dolu mu önce ona bir bak. Eğer boş ise ant fresh_install başarılı olmamıştır. Bu durumda ant fresh_install ile kurulumu yeniden yapın. bin klasörü altında dspace dahil dosyalar var ise komutu
   sudo ./dspace/bin/dspace create-administrator (ilk / işaretinden önce nokta koyup deneyin).

   Sil
 3. İyi günler ilk olarak Özden beyin sorusuna cevap vermek istiyorum sizin yaptığınız konfigrasyonda büyük olasılıkla şifreyi dspace den farklı birşey verdiniz eğer farklı ise cfg dosyasından şifreyi ne verdiyseniz onu yazmalısınız yoksa ant fresh_install kurulmaz hata verir ve bu aşamadan daha ileri gidemezsiniz. (cfg ile falan hiç ugrasmak istemiyorum derseniz yeniden kurulum yapıp şifreye dspace vermeniz yeterlidir.)
  Bunun dışında benim sorum da kurulumun sonunda http://localhost:8080/xmlui yazdığımda ype Status report

  message /xmlui

  description The requested resource is not available.

  hata mesajı alıyorum bu neden olabilir? teşekkürler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. http://localhost:8080/xmlui adresini kurulumu yaptığınız makine üzerindeki tarayıcda yazıp bu hatayı alıyorsanız kurulum sırasında yetkilendirme nedenli bir hata yapmışsınız demektir. Bu durumda kurulumu baştan yapın. Eğer adresi başka bir lilgisayara yazıp denemeye çalışıyorsanız dspace.cfg dosyası içinde dspace.hostname, dspacebaseUrl ve dspace.url kısımlarına IP adresi yazıp tomcat'in yeniden başlattıktan sonra denemeniz gerekir.

   Sil
  2. Sönmez hocam kurulum yaptığım pcde denedim olmadı ayrıca defalarca yeniden kurdum anlattıklarınızın aynısını yapıyorum buna ragmen sonuc alamadım. Ne ile alakalı olduğunu hatanın nasıl test edebilirim. Tomcat calısıyor ama xmlui dosyasına sanki erişemiyorum anlayamadım

   Sil
 4. Bu sıkıntıyı bir çok kişi yaşıyor. dspace kullanıcısına verilen şifre ile veri tabanına erişim şifresi eşleşmediğinden sorun oluyor. Tomcat erişimi localhostta bıraktığınız dürece sorun olmaz. Bu balkımdan dspace kullanıcısına dspace şifresi verin ve kuruluma öyle devam edin.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  2. Hocam gördüğüm kadarıyla bende ki sorun sudo ./dspace version
   yazdığımda applications bolumunde birsey yazmıyor. Nerede hata yaptım acaba?

   Sil
 5. Kadir Bey,
  Kannatimce "sudo ant fresh-install" başarılı olmadı sizde. Bunun nedeni, /dspace kullanıcısına verdiğiniz şifrenin veri tabanı ile bağlatı kuramaması. Ya "sudo passwd dspace" komutu ile dspace'e "dspace" şifresi verin ya da "/dspace-4.1-src-release/dspace/target/dspace-4.1-build/config" yolu altındaki dspace.cfg dosyasındaki "db.password" kısmında dspace'e verdiğiniz şifreyi yazıp kaydedin. Sonra da "sudo service tomcat7 restart" ile tomcati yeniden başlatın. Bu işlemden sonra /dspace-4.1-src-release/dspace/target/dspace-4.1-build" dizininde iken "sudo ant fresh_install" komutunu yeniden verin.

  YanıtlaSil
 6. Yanıtlar
  1. Dear Simon,

   I'm planning to prepare English version of this insallation guide as soon as poessible.

   Sil
 7. Bu ayarları aynen uygulayınca hiç problemsiz kuruldu. Teşekkürler.
  Turgut Özal Üniversitesi Bilgi İşlem

  YanıtlaSil