30 Eylül 2014 Salı

DSpace'in İhtiyaç Duyduğu Portlar

DSpace için Firewall üzerinde açılması gereken portlar:

  • 80   : HTTP
  • 22   : SSH
  • 2461 : Handle Server native
  • 443  : HTTPS
  • 5432 : PostgreSQL port (içeride açık olması yeterli)
  • 8080 : Tomcat HTTP
  • 8000 : Handle Server HTTP
  • 8443 : Tomcat HTTPS
  • 465  : Gmail SMTP (e-posta için Gmail kullanılacaksa)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder