13 Şubat 2016 Cumartesi

Tomcat 7'de catalina.out Günlüklerini (Log) İptal Etmek

Tomcat 7 varsayılan ayarlarında ürettiği logları catalina.out ve ayrıca günlük logları da catalina.yyyy-mm-dd.log dosyasına yazar.  Günlük loglar hergün yeni bir dosyaya yazdırılır, fakat catalina.out disk dolana kadar büyümeye devam eder. Olumsuzluklara sebep vermemesi için catalina.out dosyasının elinde tuttuğu disk alanını düzenli olarak boşaltmak gerekir. Bunun için;
 1) Tomcat'i yeniden başlatmak veya
 2) crontab içine aşağıdaki gibi bir komut satırı eklemektir:
 */30 * * * * cat /dev/null > /usr/locale/tomcat7/catalina.out
 (Bu komut her 30 dakikada bir catalina.out dosyasının içeriğini temizleme görevini yerine getirir.)

Tomcat'in catalina.out dosyasına log yazmamasını tamamen önlemek için ise log işleyiciyi iptal etmek gerekir. Bunu için:

/usr/locale/tomcat7/conf/logging.properties dosyasında aşağıdaki düznlemeyi yapmak gerekir:

.handlers = 1catalina.org.apache.juli.FileHandler, java.util.logging.ConsoleHandler

yerine

.handlers = 1catalina.org.apache.juli.FileHandler

İptal düznlemesi yerine catalina.out dosyasının düzenli aralıklarla içeriğinin temizlenmesi daha doğru bir uygulamadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder