10 Ekim 2012 Çarşamba

Ulusal Açık Erişim Çalıştayı, 8-9 Kasım 2012

Ulusal Açık Erişim Çalıştayı, 8-9 Kasım 2012,Hacettepe Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Sıhhiye, Ankara

Hacettepe Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından Avrupa Birliği desteği ile yürütülen MedOANet ve OpenAIREplus projeleri kapsamında Türkiye’de açık erişimle ilgili farkındalığı artırmak, kamu kaynaklarıyla gerçekleştirilen araştırma sonuçlarını kurumsal arşivler aracılığıyla ücretsiz erişime açmak için gerekli politika, strateji ve mevzuatı geliştirmek; kurumsal arşiv kurmak için gerekli teknik bilgileri vermek amacıyla 8-9 Kasım 2012 tarihlerinde Ankara’da Ulusal Açık Erişim Çalıştayı düzenlenecektir.

COAR, LIBER, Creative Commons, TÜBİTAK, gibi kuruluşlardan konuşmacıların yer alacağı ve ANKOS Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Çalışma Grubu’nun görev alacağı çalıştayda, MedOANet ve OpenAIREplus Projeleri ile ilgili bilgiler paylaşılacaktır. Açık erişim konusunda ulusal bir yol haritası belirleyi hedefleyen çalıştayda ayrıca, açık erişim arşivi uygulamalarına ve açık erişim arşivlerinde yer alan AB destekli araştırma çıktılarının OpenAIREplus portalı üzerinden erişime sunulmasına yönelik eğitimler de verilecektir. Bu konuda katkı sağlayabilecek tüm paydaşlara açık olan çalıştaya katılım ücretsizdir ve çalıştay programı en yakın zamanda yayımlanacaktır.

Çalıştay web sayfası : http://www.acikerisim.org/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder