19 Nisan 2019 Cuma

DSpace: Yayın Kategori SeçenekleriUluslararsı İndeks ve veri tabanına örnekler:
ABI Inform, Academic Research Library, Book Review Digest, Business International and Company Profile ASAP, Business Periodicals Index, Business Source Alumni Edition/Complete/Government Edition/Corporate/Corporate Plus/Elite/Premier, Cabell's Directory of Publishing Opportunities in Management & Marketing, Corporate Resource Net, Current Abstracts, DIALOG, Discovery, Econlit, Emerald Management Reviews, European Business ASAP, Expanded Academic ASAP, Health Business Elite, INSPEC, International Academic Research Library, OCLC's Electronic Collections Online, ProQuest, PsychINFO, ReadCube Discover, Research Library, Scopus, TOC Premier (EBSCO), Australian Education Index, Contents Pages in Education, Educational Administration Abstracts, Educational Research Abstracts gibi
18 Nisan 2019 Perşembe

Booked Scheduler : İç ve Dış Kullanıcı Girişi Düzenleme

Booked Scheduler'da hem Active Directory hem de diğer domainlerdeki kullanıcının sisteme login olabilmesi için Ldap.config.php dosyasında düzenleme yapılır.

Eğer LDAP kullanılıyorsa
./booked/plugins/Authentication/Ldap/Ldap.config.php
dosyasında

Eğer LDAP kullanılıyorsa
/booked/plugins/Authentication/ActiveDirectory/Ldap.config.php
dosyasında

$conf['settings']['database.auth.when.ldap.user.not.found'] = 'true';

düzenlemesi yapmak gerekir.

28 Ocak 2019 Pazartesi

Crontab İçin Varsayılan Editor Olarak "vi" Yerine “nano” Kullanımı

nano ~/.bashrc
komutu ile .bashrc dosyasını açınız.

# Set nano as default system editor
export EDITOR=nano

satırlarını dosyaya ekleyiniz.

. ~/.bashrc
 komutu ile .bashrc dosyasını yeniden başlatınız.

4 Ocak 2019 Cuma

Ulusal Yayınevi Nedir? - Uluslararası Yayınevi Nedir?


Ulusal yayınevi nedir?- Uluslararası yayınevi n edir? sorularının cevabını yorumsuz olarak aşağıda veriyorum:

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ YÖNETMELİĞİ
Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/12/2015 No : 2015/8305
Dayandığı Kanunun Tarihi : 11/10/1983 No : 2914
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 18/12/2015 No : 29566
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5 Cilt : 57

MADDE 2-
...
l) Ulusal yayınevi: En az üç yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının kütüphanelerinde kataloglanan ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az beş kitap yayımlamış yayınevini,

m) Uluslararası yayınevi: En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar Yükseköğretim Kurulunca tanınan yükseköğretim kurumlarının kataloglarında yer alan ve aynı alanda daha önce en az yirmi kitap yayımlamış olan yayınevini,
...
ifade eder.

20 Kasım 2018 Salı

DSpace’de CC Lisans Uygulaması Webinar Kayıt ve Sunumu Yayında

Creative CommonsKasım 20, 2018 by Creative Commons Türkiye 

Creative Commons Türkiye webinar serisinde bugün, Türkiye'de DSpace dendiğinde akıla gelen ilk isimlerden biri olan Sönmez Çelik konuğumuz oldu. Bir kaç hafta önce duyurusunu yaptığımız, DSpace'de Creative Commons Lisansı Uygulaması: DSpace@İHÜ Örneği adlı webinara ilgi ve katılım oldukça yüksekti. Katılabilen herkese bu vesile ile tekrar teşekkür ederiz. 

Üniversitelerinde kurumsal arşiv sistemi olarak DSpace kullanan profesyonellere seslendiğimiz sunumda, CC lisanslarının teknik olarak DSpace sisteminde nasıl aktive edileceği, yayın kayıtlarına nasıl ekleme yapılacağı ve kullanılabilecek lisans türleri aktarıldı. Sunum sonunda katılımcıların kendi uygulamalarına yönelik sorularını yönelttiği webinar kaydını CC Türkiye YouTube kanalına ekledik. Sunum slaytları ise İbn Haldun Üniversitesi Akademik Arşivi'nden erişilebilir durumda. 
Diğer Creative Commons Türkiye videolarını da YouTube kanalımızdan izleyebilir, abone olabilir ve paylaşabiilrsiniz. Aralık ayında bir sonraki webinarımızda buluşmak üzere, takipte kalın.

Kaynak
http://creativecommons.org.tr/dspacede-cc-lisans-uygulamasi-webinar-kayit-ve-sunumu-yayinda/

10 Haziran 2018 Pazar

DSpace 6x Sürümündeki Yenilikler


 • Mirage2 responsive tema
 • Gönderi sürecinde otorite kontrolü (yazar ve yayıncı)
 • Gönderi sürecinde Ambargo uygulaması
 • Bölüm/Koleksiyon/Öğe istatistiklerine erişim 
 • Google Akademik Üst Verisi
 • Mobil Tema
 • Elastik Arama İstattistikleri (Yönetici olarak giriş yaparak bölüm/koleksiyon/öğeleri listelenebilmekte Ayrıca menüden 'Kullanıcı İstatistiklerini Görüntüle' seçeneğini seçerek istatistikleri görüntülenebilmekte) 
 • ORCID entegrasyonu
 • PDF kapak sayfası oluşturucu


Ubuntu 14.04 İşletim Sistemine DSpace 5.4 Kurulumu

Firewall'da Açık Olması Gereken Portlar
Aşağıdaki portların kurumun Güvenlik Duvarı (Firewall) üzerinden DSpace sunucusu için açık olması gerekir.
80   : HTTP
22   : SSH
2461 : Handle Server native (TCP ve UDP olarak)
443  : HTTPS
5432 : PostgreSQL port (içeride açık olması yeterli)
8080 : Tomcat HTTP
8000 : Handle Server HTTP (TCP ve UDP olarak)
8443 : Tomcat HTTPS
465  : Gmail SMTP (e-posta için Gmail kullanılacaksa)

Sistem Güncelleme
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
komutları ile işletim sisteminin güncellemesini gerçekleştiriniz.

---------------
Ubuntu Otomatik Güncelleme Seçeneğini Kapatma
sudo nano /etc/apt/apt.conf.d/10periodic
komutu ile 10periodic  dosyasını açınız

APT::Periodic::Update-Package-Lists "1";
satırının sonundaki 1 yenrien 0 yazınız ve dosyayı kaydediniz.

Gereki Yazılımlerın Kurulumu ve Düzenleme
sudo apt-get install openjdk-7-jdk
komut ile openjdk-7-jdk yazılımını kurunuz.

sudo apt-get install openssh-server
komutuyla openssh-server yazılımını kurunuz

sudo apt-get install ant maven
komutu ile ant ve maven yazılımlarını kurunuz.

sudo apt-get install postgresql
komutu ile postgresql yazılımını kurunuz (9.3 kuruldu).

Uyarı: PostgreSQL yükleme işleminden sonra /etc/postgresql/9.x/main/ yolu altındaki postgresql.conf ve pg_hba.conf dosyalarında düzenleme yapmak gerekir.

sudo nano /etc/postgresql/9.3/main/postgresql.conf
komutu ile postgresql.conf dosyasını açınız. Dosya içinde

#listen_addresses = 'localhost'
satırını bulunuz ve satırın başındaki # işaretini kaldırıp kaydedin.

sudo nano /etc/postgresql/9.3/main/pg_hba.conf
komutu ile pg_hba.conf dosyasını açınız.

host  dspace  dspace  127.0.0.1  255.255.255.255  md5
satırını dosyanın sonuna ekleyin ve kaydedin.

sudo service postgresql restart
komutu ile PostgreSQL veri tabanını yeniden başlatınız.

sudo su postgres
komutu ile postgres kullanıcısına geçişiniz.

createuser -U postgres -d -A -P dspace
komutu ile PostgreSQL için dspace adında bir kullanıcı oluşturunuz.

Uyarı: (dspace'in veri tabanına erişebilmesi için kullanıcı şifresi (dspace) belirleyiniz ve onaylayınız. Yeni rol sorusuna “n” yanıtı veriniz.)

exit
komutu ile postgres kullanıcısından çıkınız.

cd /usr/local/
komutu ile local dizini altına gidiniz.

sudo mkdir tomcat8
komutu ile tomcat8 adında bir klasör açınız.

cd tomcat8
komutu ile tomcat8 klaörüne geçiniz.

sudo wget http://ftp.itu.edu.tr/Mirror/Apache/tomcat/tomcat-8/v8.0.32/bin/apache-tomcat-8.0.32.zip
komutu ile apache-tomcat-8.0.32.zip dosyasını indirin.

sudo unzip apache-tomcat-8.0.32.zip
komutu ile dosyayı açınız.

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.7.0-openjdk-amd64
komutu ile JAVA_HOME yolunu gösteriniz.

export TOMCAT_HOME=/usr/local/tomcat8/apache-tomcat-8.0.32/
komutu ile TOMCAT_HOME yolunu gösteriniz.

sudo nano ~/.bashrc
komutla .bashrc dosyasını açınız.

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.7.0-openjdk-amd64
export CATALINA_HOME=/usr/local/tomcat8/apache-tomcat-8.0.32/
satırlarını dosyanın sonuna ekleyinğiz

. ~/.bashrc
komutu ile .bashrc dosyasını yeniden başlatınız.

sudo nano /etc/init.d/tomcat8
komutu ile tomcat8 altında bir dosya açınız ve içeriğini aşağıdaki gibi düzenleyiniz.

# Tomcat auto-start
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.7.0-openjdk-amd64
case $1 in
start)
sh /usr/local/tomcat8/apache-tomcat-8.0.32/bin/startup.sh
;;
stop)
sh /usr/local/tomcat8/apache-tomcat-8.0.32/bin/shutdown.sh
;;
restart)
sh /usr/local/tomcat8/apache-tomcat-8.0.32/bin/startup.sh
sh /usr/local/tomcat8/apache-tomcat-8.0.32/bin/shutdown.sh
;;
esac
exit 0

sudo chmod 755 /etc/init.d/tomcat8
komutu ile scripti okunur hale getiriniz.

sudo ln -s /etc/init.d/tomcat8 /etc/rc1.d/K99tomcat8
sudo ln -s /etc/init.d/tomcat8 /etc/rc2.d/S99tomcat8
komutlarıyla skriptin başlanğıç dosyası ile sembolik link kurmasını sağlayınız.

sudo nano /usr/local/tomcat8/apache-tomcat-8.0.32/conf/server.xml
komutu ile server.xml dosyasını açınız ve Connector kısmındaki kodlamayı aşağıdaki gibi düzenleyiniz.

    <Connector port="80" protocol="HTTP/1.1"
              connectionTimeout="20000"
              redirectPort="443"
              maxThreads="150"
              minSpareThreads="25"
              maxSpareThreads="75"
              enableLookups="false"
              acceptCount="100"
              disableUploadTimeout="true"
              URIEncoding="UTF-8" />


sudo nano /etc/profile
komutuyla /etc/profile dosyasına giriniz.

export JAVA_OPTS="-Xmx512M -Xms64M -Dfile.encoding=UTF-8"
satırını dosyanın sonuna ekleyin, kaydedin ve çıkın.

sudo chmod 775 -R /usr/local/tomcat8/
komutuyla tomcat dizinini okunur yazılabilir hale getirin.

sudo /etc/init.d/tomcat8 restart
komutuyla tomcat'i yeniden başlatın

sudo useradd -m dspace
komutuyla dspace adlı bir kullanıcı oluşturun.

sudo passwd dspace
komutu ile dspace kullanıcısı için şifrenizi (şifre dspace) iki kere girerek onaylayınız.

Uyarı: Eğer dspace kullanıcısına dspace dışında farklı bir şifre verecek olursanız dspace yazılımını extract ettikten sonra, verdiğiniz şifreyi mutlaka build.proparties dosyasında (db.password = şifre) ve postgresql pg_hba.conf  dosyasında değiştirmelisiniz. 

############
sudo chown -R dspace:dspace /usr/local/tomcat8/

cd /
komutuyla kök dizine dönünüz.

sudo mkdir /dspace
komutuyla DSpace’in kurulumunda gerekli olacak dspace adındaki klasörü oluşturun.

sudo chown dspace /dspace
###########
sudo chown dspace:dspace /dspace
komutu ile dspace/ klasörünün grup haklarını dspace kullanıcısına veriniz.

sudo -u dspace createdb -U dspace -E UNICODE dspace
komutu ile PostgreSQL’de dspace adlı veri tabanı oluşturunuz.

sudo mkdir /kurulum
komutuyla bir kurlum dizini oluşturunuz

sudo chmod -R 777 /kurulum
komuru ile klasörü okunur yazılır hale getiriniz.

cd /kurulum
komutuyla kurulum dizinine giriniz.

sudo wget --no-check-certificate https://github.com/DSpace/DSpace/releases/download/dspace-5.4/dspace-5.4-release.zip
komutu ile DSpace 5.4 sürümünü indiriniz.

sudo unzip dspace-5.4-release.zip
komutu ile sıkıştırılmış dosyayı açınız

cd /kurulum/dspace-5.4-release/
komutu ile kaynak dizinine giriniz.

sudo nano build.properties
komutu ile build.properties dosyasını açarak postgresql veri tabanı erişim şifresini farklı verdiyseniz gerekli düzenlemeyi yapınız.

Uyarı:  dspace veri tabanı kullanıcısı için belirlediğiniz ve postgresql için pg_hba.conf dosyasında belirttiğiniz şifreyi bu dosyadaki [db.password = dspace] kısımda  kullanmalısınız. Bu dosya içinde yapacağınız değişiklikler kurulumla birlikte  /dspace/config/ yolu altındaki dspace.cfg dosyasına yazılacaktır.Kurulumdan sonra  dspace.cfg dosyası içinde diğer değişiklikleri yapabileceğinizi unutmayınız.

sudo mvn -U package
komutu ile kaynak dosyasını paketleyiniz.

cd dspace/target/dspace-installer
komutu ile dspace-installer dizini altına gidiniz

sudo ant fresh_install
komutu ile kurulumu gerçekleştiriniz.

cd /
komtu ile kök dizine dönünüz

sudo chmod 777 /home/dspace/assetstor/ -R
sudo chown -R dspace:dspace  /usr/local/tomcat8/apache-tomcat-8.0.32

sudo nano /usr/local/tomcat8/apache-tomcat-8.0.32/conf/server.xml
komutu ile server.xml dosyasını açın.

Dosyanın sonuna gidiniz ve  </Host>  kapama etiketinden önce aşağıdaki kodlamayı ekleyiniz:
<!-- Define a new context path for all DSpace web apps -->
<Context path="/xmlui" docBase="/dspace/webapps/xmlui" allowLinking="true"/>
<Context path="/oai" docBase="/dspace/webapps/oai" allowLinking="true"/>
<Context path="/solr" docBase="/dspace/webapps/solr" allowLinking="true"/>
<!--
<Context path="/jspui" docBase="/dspace/webapps/jspui" allowLinking="true"/>
<Context path="/sword" docBase="/dspace/webapps/sword" allowLinking="true"/>
<Context path="/lni" docBase="/dspace/webapps/lni" allowLinking="true"/>
-->

sudo /etc/init.d/tomcat8 restart
komutu ile tomcat'i yeniden başlatınız.

sudo netstat -tulpn | grep :80
komtunu ara ara vererek 8005 portunun devreye girdiğini görene kadar bekleyiniz.

sudo /dspace/bin/dspace create-administrator
komutu ile DSpace 5.4 için bir yönetici hesabı oluşturunuz.

E-mail address  : snmzclk@gmail.com
First name      : Sonmez
Last name       : CELIK
Password        : *******
Again to confirm: *******
Bilgilerin doğruluğunu “y” ile onaylayın.

http://localhost/xmlui
komutları ile kurulumu web ara yüzünden görebilirsiniz.

7 Haziran 2018 Perşembe

CentOS'da Kullanıcıya Root Hakkı Verme

Terminal ekranında aşağıdaki komutu veriniz:
visudo

açılan dosyada aşağıdaki kısmı bulunuz:
## Allow root to run any commands anywhere
root ALL=(ALL) ALL

root kullanıcısının altına aşağıdaki gibi düzenlemeye yapınız:
kullanciadi ALL=(ALL) ALL

kaydedip çıkınız.

24 Ocak 2018 Çarşamba

OJS Türkçe Dil Seçeneği Hatası

OJS'de Türkçe dil seçeneğini seçince sayfa gelmiyor ve log dosyasında aşağıdaki hata ile ile mi karşılaşıyorsunuz?

Fatal error: Call to undefined method User::getId() in  /lib/pkp/classes/security/authorization/UserRolesRequiredPolicy.inc.php on line 49.

 • lib/pkp/classes/i18n/PKPLocale.inc.php dosyasını açın
 • "* Initialize the locale system." kısmını bulun
 • AppLocale::registerLocaleFile($locale, "lib/pkp/locale/$locale/common.xml"); satırının altına aşağıdaki satır ekleyin.
if ($locale == 'tr_TR') setlocale(LC_CTYPE, 'en_US');

Kaynak:
https://forum.pkp.sfu.ca/t/fatal-error-on-turkish-on-userrolesrequiredpolicy-inc-php-at-line-49/12764/2

20 Ocak 2018 Cumartesi

Booked Scheduler'da Tekrar Eden Rezervasyon Seçeneği İptali

Booked Scheduler'da yetkili olmayan kullanıcılar için tekrar eden rezervasyon seçeneğini iptal etmek için config.php dosyasındaki aşağıdaki satırı "true" olarak düzenleyiniz.

$conf['settings']['reservation']['prevent.recurrence'] = 'true';

------------------

For disable repeat reservations for non-administrators in Booked Scheduler, please set "true" the blow line in config.php file.

$conf['settings']['reservation']['prevent.recurrence'] = 'true';